Etnologický výzkum tradičního stavitelství

Image
Author: Doušek, Roman
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
141 s.
Series
  • Etnologické příručky; 1
ISBN
9788021062450
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 872780
Description
  • Příručka pojednává o etnologickém výzkumu tradičního stavitelství. Seznamuje studenty se základními metodami, prameny, terminologií i historií tohoto výzkumu v českých zemích.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
5 Předmluva | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
7-8 Etnologie a studium tradičního stavitelství | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
9-25 Dějiny etnologického bádání nad tradičním stavitelstvím | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
27-28 Tematika etnologického výzkumu stavitelství | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
29-31 Teorie poznání a etnologické teorie | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
33-53 Metody etnografického výzkumu tradičního stavitelství | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
55-67 Základní písemné prameny pro výzkum tradičního stavitelství | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
69-70 Realizace výzkumu a psaní výzkumné zprávy | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Závěrem
Page Chapter number Title
71 Závěrem | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Soupis příloh
Page Chapter number Title
72 Soupis příloh | pdf icon Doušek, Roman
Přílohy
Page Chapter number Title
73-105 Příloha č. 1: Slovník vybraných pojmů tradičního stavitelství | pdf icon Doušek, Roman
106 Příloha č. 2: Návrh výzkumné otázky | pdf icon Doušek, Roman
107-109 Příloha č. 3: Návrh struktury výzkumné zprávy | pdf icon Doušek, Roman
110 Příloha č. 4: Dotazník zaměřený na výzkum stodol. Archiv České národopisné společnosti | pdf icon Doušek, Roman
111 Příloha č. 5: Ukázka odpovědí na dotazník | pdf icon Doušek, Roman
112-115 Příloha č. 6: Transkripce pramene. České novogotické kurzívní písmo. Výdaje na opravy a stavby Ondřeje Kanýza (1694–1761) na podsedku č. p. 36 v Sebranicích (okr. Blansko) v letech 1718–1750 | pdf icon Doušek, Roman
116-119 Příloha č. 7: Transkripce pramene. České novogotické kurzívní písmo. Inventář gruntu Matěje Kanýza č. p. 59 v Sebranicích (okr. Blansko) z roku 1734, který vyženil Martin Slezák | pdf icon Doušek, Roman
120-123 Příloha č. 8: Transliterace pramene. Německé novogotické kurzívní písmo. Výdaje na opravy a stavby Matěje Chládka (1777–1832) na gruntě č. p. 12 v Podbřežicích (okr. Vyškov) v letech 1805–1812 | pdf icon Doušek, Roman
124 Příloha č. 9: Předepsané tvary německého písma v československých školách z roku 1935 (německé novogotické kurzívní písmo – kurent) | pdf icon Doušek, Roman
125-127 Příloha č. 10: Lázničkova typologie půdorysných typů vesnic v českých zemích | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Soupis zkratek
Page Chapter number Title
129 Soupis zkratek | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
131-141 Soupis pramenů a literatury | pdf icon Doušek, Roman