Doušek, Roman

Name variants:

Doušek, Roman (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 58.

Book
Doušek, Roman; Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka; Havlík, Miroslav; Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Malach, Roman; Růžičková, Renáta; Siglová, Tereza; Svoboda, Libor; Šipöczová, Eva; Valeš, Tomáš; Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014

Chapter
Obrovský, Jan; Doušek, Roman. Archivní výzkum. In: Doušek, Roman. , Holub, Petr. , Holubová, Zuzana. , Janeček, Petr. , Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014, pp. 120–188.

Chapter
Doušek, Roman. Dějiny etnologického bádání nad tradičním stavitelstvím. In: Doušek, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. 2013, pp. 9–25.

Chapter
Doušek, Roman. Etnologie a studium tradičního stavitelství. In: Doušek, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. 2013, pp. 7–8.

Chapter
Doušek, Roman. Kapitoly z duchovní kultury. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, pp. 163–196.

Chapter
Doušek, Roman. Kapitoly z hmotné kultury. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, pp. 141–162.

Chapter
Doušek, Roman. Koncepce sociokulturního systému Sebranic první poloviny 18. století na základě archivních pramenů. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, pp. 45–58.

Chapter
Doušek, Roman. Léta 1740–1743 v událostech a hovorech vesničanů. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, pp. 221–240.

Chapter
Doušek, Roman. Magické předměty na moravském venkově. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 161–176.

Chapter
Doušek, Roman. Metodicko-výzkumné poznámky. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, pp. 9–30.

Chapter
Doušek, Roman. Metody etnografického výzkumu tradičního stavitelství. In: Doušek, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. 2013, pp. 33–53.

Chapter
Doušek, Roman; Holubová, Zuzana. Muzejní výzkum. In: Doušek, Roman. , Holub, Petr. , Holubová, Zuzana. , Janeček, Petr. , Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014, pp. 189–233.

Chapter
Doušek, Roman. Obec, její místo a funkce v mocenské struktuře. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, pp. 63–79.

Chapter
Obsah. In: Doušek, Roman. , Holub, Petr. , Holubová, Zuzana. , Janeček, Petr. , Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014, pp. 5–7.

Chapter
Obsah. In: Doušek, Roman. , Drápala, Daniel. , Drápalová, Lenka. , Havlík, Miroslav. , Kuthanová, Veronika. , Machová, Barbora. , Malach, Roman. , Růžičková, Renáta. , Siglová, Tereza. , Svoboda, Libor. , Šipöczová, Eva. , Valeš, Tomáš. , Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014, pp. 5–[6].

Chapter
Doušek, Roman. Obsah. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, pp. 3–[4].

Chapter
Doušek, Roman. Obsah. In: Doušek, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. 2013, pp. 3.

Chapter
Doušek, Roman. Ondřej Kanýz (1694–1761) a jeho hospodářství – podsedek č. p. 36. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, pp. 81–139.

Chapter
Použitá literatura a zdroje. In: Doušek, Roman. , Holub, Petr. , Holubová, Zuzana. , Janeček, Petr. , Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014, pp. 292–342.

Chapter
Doušek, Roman. Prameny a literatura. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, pp. 272–284.

Chapter
Doušek, Roman. Prameny ke studiu kultury Sebranic na konci 17. a v první polovině 18. století. In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, pp. 83–103.

Chapter
Doušek, Roman. Předmluva. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, pp. 5.

Chapter
Doušek, Roman. Předmluva. In: Polčák, Radim. , Šavelka, Jaromír. , Koščík, Michal. , Myška, Matěj. Vybrané právní otázky etnologického výzkumu. 2013, pp. 3.

Chapter
Doušek, Roman. Předmluva. In: Doušek, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. 2013, pp. 5.