Editorial

Title: Editorial
Author: Knotová, Dana
Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. [5]-9
Extent
[5]-9
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Editorial; Editorial note
Language
Czech
License: Not specified license
References
[1] Bakošová, Z. (2005). Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[2] Hämäläinen, J. (2013). Defining Social Pedagogy: Historical, Theoretical and Practical Considerations. British Journal of Social Work, 12, 5–17.

[3] Haškovec, J. (1993). Předmět pedagogiky a pojetí sociální pedagogiky. Pedagogická orientace, 7, 87–94.

[4] Hroncová, J. (2005). Sociálna pedagogika, vývin a súčasný stav. Pedagogická revue, 57(10), 33–38.

[5] Klapilová, S. (2001). Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

[6] Klíma, P. (1992). K epistemiologickým a metodologickým zdrojům sociální pedagogiky. Éthum, 5, 3–11.

[7] Kraus, B. (1996). Pohled na současnou sociální pedagogiku. Pedagogika, 2, 117–123.

[8] Kraus, B., & Poláčková, V. et al. (2001). Prostředí – člověk – výchova. Brno: Paido.

[9] Kraus, B. (2013). Česká sociální pedagogika po r. 1990. Sociální pedagogika, 1(1), 102–110.

[10] Kraus, B. (2008). Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál.

[11] Madsen, B. (2006). Socialpedagogik: integration och inklusion i det moderna samhället. Häftad: Studentlitteratur AB.

[12] Matoušek, O. (Ed.). (2003). Slovník sociální práce. Praha: Portál.

[13] Mudrik, A. V. (2005). Socialnaja pedagogika. Moskva: Vlados.

[14] Műller, C., & Kronen, H. (Eds.). (2010). Sozialpädagogik nach Karl Mager: Quellen und Diskussion. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

[15] Němec, J., & Šíp, R. (2013). Manifest sociální pedagogiky. Sociální pedagogika, 1(1), 5–17.

[16] Niemeyer, C. (2003). Sozialpädagogik als Wissenschaft und Profession: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven. Weinheim / Munich: Juventa Verlag.

[17] Nikitina, V. A. (2000). Socialnaja pedagogika. Moskva: Vlados.

[18] Petrie, P., & Cameron, C. (2009). Importing social pedagogy? In J. Kornbeck & N. Rosendal Jensen (Eds.). The Diversity of Social Pedagogy in Europe. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy (pp. 145–168). Bremen: Europäischer Hochschulverlag.

[19] Pilch, T., & Lepalczyk, I. (1995). Pedagogika spoleczna. Warzsawa: Źak.

[20] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

[21] Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

[22] Přadka, M. (1993). Možnosti rozvoje sociální pedagogiky. Pedagogická orientace, 2, 81–88.