Tři v jednom

Title: Tři v jednom
Variant title:
  • Three in one
Author: Knotová, Dana
Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. [165]-170
Extent
[165]-170
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Vágnerová, Marie; Csémy, Ladislav; Marek, Jakub. Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 339 s. ISBN 978-80-246-2209-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Český statistický úřad (2012). Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Dostupné z: http://www.scitani.cz/

[2] Evropská komise (2010). Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf

[3] Evropská komise (2011). Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52010DC0758

[4] FEANTSA (2011). ETHOS – European typology on homelessness and housing exclusion. Dostupné z: http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en

[5] Hradecká, V., & Hradecký, I. (1996). Bezdomovectví – extrémní vyloučení. Praha: Naděje.

[6] Marek, J., Strnad, A., & Hotovcová, L. (2012). Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb. Praha: Portál.

[7] Prudký, L., & Šmídová, M. (2010). Kudy ke dnu: Analýza charakteristik klientů Naděje. Praha: Socioklub.

[8] Štěchová, M., Luptáková, M., & Kopoldová, B. (2008). Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie. Praha: IKS P.

[9] Vašát, P. (2012). Studium bezdomovectví v USA: Inspirace pro výzkum v České republice. Český lid, 99(2), 129–149.