Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách

Title: Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách
Variant title:
  • Construction of stone buildings at North Bohemian castles
  • Die Fundamentlegung bei gemauerten Burgbauten in Nordböhmen
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 411-419
Extent
411-419
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Problém zakládání zděných středověkých staveb na severočeských hradech ukazuje na převážné využívání skalního podloží. Četný soubor doplňují i sídla založená na skále po odkrytí jejího půdního krytu. Uplatnění pilot je ojedinělé, s ohledem na jejich větší náročnost. Při zakládání středověkých hradních staveb se současně řešila i izolace proti vzlínavé vodě.
Research into the construction of stone medieval buildings at North Bohemian castles has shown a predominant employment of rock subsoil. An extensive series is supplemented by castles founded on rocks after the removal of the soil layer. The use of stilts was sporadic, reflecting its demanding nature. The construction of medieval castle buildings also involved the issue of damp proofing.
References
[1] DVORSKÁ, J., 1997: Závěrečná zpráva. Strojopis ulož. v archivu autorů. Mikulčice.

[2] DVORSKÁ, J., 2000: Závěrečná zpráva. Strojopis ulož. v archivu autorů. Mikulčice.

[3] GABRIEL, F., 2004: Stopy konstrukcí hradních staveb na pískovcovém podloží – Spuren der Burgenbaukonstruktionen auf Sandsteinunterbettung, CB 9, 9–26.

[4] GABRIEL, F., 2008: Vztah stavby "věž" k typu „skalní hrad“ v severních Čechách – Beziehung des Baus "Turm" zum Typ "Felsenburg" in Nordböhmen, CB 11, 31–52.

[5] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 1993: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství. 2. část – Entwicklung der Herrensitze im Oberen Gebiet der Domäne Nový Zámek. 2. Teil, CB 3, 7–46.

[6] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 2000: Hrady okresu Česká Lípa – Burgen Bezirk Česká Lípa. Praha.

[7] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 2000a: Dějiny hrnčířství v České Lípě – Geschichte des Töpferhandwerks in Česká Lípa, Bezděz 9, 5–41.

[8] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J.–PODROUŽEK, K., 2011: Helfenburk hrad pražských arcibiskupů – Helfenburk Burg der prager Erzbischöfe. Dřísy.

[9] CHAMRA, S.–SCHRÖFEL, J.–TYLŠ, V., 2005: Základy petrografie a regionální geologie ČR. Praha.

[10] KOHOUT, J.–TOBEK, A., 1998: Zednictví. Tradice z pohledu dneška. Praha.

[11] KOLÁŘ, T.–ČEJKOVÁ, A., 2007: Hrad Lipý, dendrochronologická analýza. Strojopis ulož. v archivu autorů. České Budějovice.

[12] MUK, J., 1996: Historické konstrukce I. Praha.

[13] ŠKABRADA, J., 2003: Konstrukce historických staveb. Praha.

[14] VITRUVIUS P., M., 2001: Deset knih o architektuře. Praha.