Kursová, Lucie

Name variants:

Kursová, Lucie (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Kursová, Lucie; Kovačiková, Lenka. Interpretace zvířecích kosterních pozůstatků z hradu v Úštěku. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 655–663.

Article
Gabriel, František; Kursová, Lucie. K nově zjištěným džbánovitým objektům na pískovci. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 203–211.

Article
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Středověká a raně novověká sídla na pískovci. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 423–432.

Article
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Středověký městský dům v České Lípě. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 455–469.

Article
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Typové zařazení hradu Skála u Přeštic. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 547–557.

Article
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 411–419.