Zkratky a značky

Title: Zkratky a značky
Author: Kosek, Pavel
Source document: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 199
Extent
199
Type
Other part of book
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license