Úvod

Title: Úvod
Source document: Trnková, Kateřina. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. Trnková, Kateřina (Editor). 1. vyd. Masarykova univerzita, 2014, pp. 5-6
Extent
5-6
Type
Foreword; Afterword
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license