Archivní prameny v etnologickém výzkumu I

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
273 s.
Series
  • Etnologické příručky; 6
ISBN
978-80-210-6862-9
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 1007580
Note
  • Autorský kolektiv: Roman Doušek (vedoucí aut. kolektivu), Daniel Drápala, Lenka Drápalová, Miroslav Havlík, Veronika Kuthanová, Barbora Machová, Roman Malach, Renáta Růžičková, Tereza Siglová, Libor Svoboda, Eva Šipöczová, Tomáš Valeš, Barbora Valešová
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-8 Úvod | pdf icon Doušek, Roman
hidden-section Urbáře
Page Chapter number Title
9-19 Urbáře | pdf icon Havlík, Miroslav
hidden-section Sirotčí knihy
Page Chapter number Title
20-39 Sirotčí knihy | pdf icon Siglová, Tereza; Růžičková, Renáta
Page Chapter number Title
40-48 Vrchnostenská nařízení | pdf icon Malach, Roman
hidden-section Pozemkové knihy
Page Chapter number Title
49-60 Pozemkové knihy | pdf icon Havlík, Miroslav
hidden-section Mapy panství
Page Chapter number Title
61-72 Mapy panství | pdf icon Malach, Roman
hidden-section Kostelní účty
Page Chapter number Title
73-89 Kostelní účty | pdf icon Valeš, Tomáš
hidden-section Farní kroniky
Page Chapter number Title
90-101 Farní kroniky | pdf icon Valešová, Barbora
hidden-section Svatební smlouvy
Page Chapter number Title
102-118 Svatební smlouvy | pdf icon Siglová, Tereza; Růžičková, Renáta
Page Chapter number Title
119-129 Mapy vojenského mapování | pdf icon Malach, Roman
Page Chapter number Title
130-150 Pozůstalostní soupisy | pdf icon Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka
hidden-section Texty vesničanů
Page Chapter number Title
151-166 Texty vesničanů | pdf icon Doušek, Roman
Page Chapter number Title
167-176 Mapy stabilního katastru | pdf icon Malach, Roman
Page Chapter number Title
177-198 Vceňovací operáty stabilního katastru | pdf icon Drápala, Daniel
hidden-section Školní kroniky
Page Chapter number Title
199-208 Školní kroniky | pdf icon Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Šipöczová, Eva
hidden-section Obecní kroniky
Page Chapter number Title
209-224 Obecní kroniky | pdf icon Havlík, Miroslav
Page Chapter number Title
225-247 Vyšetřovací spisy Státní bezpečnosti | pdf icon Svoboda, Libor
Page Chapter number Title
248-273 Soupis pramenů a literatury | pdf icon