Содержание

Title: Содержание
Transliterated title
Soderžanije
Source document: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 208-211
Extent
208-211
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A