Mezioborová praktická studia

Image
Author: Mertová, Petra
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
185 s.
ISBN
978-80-210-6986-2
978-80-210-6987-9 (online : pdf)
978-80-210-6988-6 (online : ePub)
978-80-210-6989-3 (online : Mobipocket)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 1016293
Note
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Topic
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
Download EPUB  ( bytes)
Download MOBI  ( bytes)
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5 1. | Úvod | pdf icon Mertová, Petra
hidden-section Kulturní sektor
Page Chapter number Title
6-32 2. | Kulturní sektor | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
33-91 3. | Péče o movité kulturní dědictví - muzejnictví | pdf icon Mertová, Petra
hidden-section Archivnictví
Page Chapter number Title
92-109 4. | Archivnictví | pdf icon Mertová, Petra
hidden-section Neziskový sektor
Page Chapter number Title
110-113 6. | Neziskový sektor | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
114-115 7. | Ziskový sektor - venkovská turistika | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
116-125 8. | Management a marketing v kostce | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
126-139 9. | Příprava a realizace terénního výzkumu | pdf icon Mertová, Petra
hidden-section Použité zdroje
Page Chapter number Title
140 Použité zdroje | pdf icon Mertová, Petra
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
141-142 Literatura | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
144-145 Příloha č. 1: Osnova seminární práce | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
146-174 Příloha č. 2: Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
175 Příloha č. 3: Vazby tabulek | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
176 Příloha č. 4: Inventární karta k vyplnění pro posluchače | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
177 Příloha č. 5: Klasická inventární karta | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
178 Příloha č. 6: Výpis z počítačové evidence DEMUS-Inventář | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
179-180 Příloha č. 7: Návrhový list výstavy - podle Technického muzea v Brně | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
181 Příloha č. 8: Návrh na sbírkotvorný plán | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
182 Příloha č. 9: Evidenční list movité kulturní památky | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
183 Příloha č. 10: Zaměření větrného mlýna v Bořenovicích | pdf icon Mertová, Petra
Page Chapter number Title
184-185 Příloha č. 11: Kategorizace objektů a ploch z hlediska památkové péče | pdf icon Mertová, Petra