Základní otázky onomastické teorie a terminologie

Source document: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 10-34
Extent
10-34
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Onomastika a její rozdělení -- Základy onomastické teorie -- Antroponomastika -- Antroponymum a jeho druhy
Rights access
open access
License: Not specified license
Document