Reprezentace slabičné struktury

Source document: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 11-31
Extent
11-31
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Slabičná struktura a suprasegmentální fonologie -- Struktura slabiky -- Teorie Onset-Rhyme (Struktura rýmu; Slabičná typologie: parametry; Extraslabičné konsonanty)
Rights access
open access
License: Not specified license
Document