Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu

Image
Author: Malecká, Jana
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
227 s.
Series
  • Etnologické studie; 17
ISBN
978-80-210-7212-1
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 1020181
Description
  • Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými s narozením, svatbou, smrtí a pohřbem. Obřady a zvyky provázané se třemi vybranými životními etapami člověka jsou omezeny na sunnitské muslimy žijící v Sýrii, Jordánsku, Izraeli a na území Palestinské autonomie. Kniha popisuje tradice sunnitských muslimů žijících ve zmiňovaných arabských zemích spolu s tradicemi Syřanů, Jordánců a Palestinců žijících v České republice a také zvyky českých konvertitů k islámu. Jsou zde popsány adaptační procesy muslimských tradic v českém milieu – jakým způsobem muslimové žijící v České republice adaptují přinejmenším část svých tradic na rozdílné kulturní, společenské, náboženské a právní prostředí české tradičně nemuslimské společnosti. Rozdílné socio-kulturní a právní podmínky, které Česká republika nabízí svým muslimům, jsou porovnávány s tradiční arabskou muslimskou společností.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
5 Předmluva | pdf icon Malecká, Jana
Page Chapter number Title
6 Poznámka k transkripci arabských slov | pdf icon Malecká, Jana
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-9 Úvod | pdf icon Malecká, Jana
Page Chapter number Title
10-19 1 | Teoretická východiska | pdf icon Malecká, Jana
Page Chapter number Title
20-27 2 | Metodologická východiska | pdf icon Malecká, Jana
hidden-section Islámské právo
Page Chapter number Title
28-38 3 | Islámské právo | pdf icon Malecká, Jana
hidden-section Narození dítěte
Page Chapter number Title
39-90 4 | Narození dítěte | pdf icon Malecká, Jana
Page Chapter number Title
91-163 5 | Zásnuby, uzavření manželství a svatební oslava | pdf icon Malecká, Jana
Page Chapter number Title
164-204 6 | Smrt a pohřební obřady | pdf icon Malecká, Jana
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
205-210 Závěr | pdf icon Malecká, Jana
Page Chapter number Title
211-221 Seznam citované literatury a použitých zdrojů | pdf icon Malecká, Jana
Page Chapter number Title
222-223 Příloha 1: Překrásná jména Boží | pdf icon Malecká, Jana
Page Chapter number Title
224 Příloha 2: Svatební smlouva Islámské komise pro rodinu | pdf icon Malecká, Jana
Page Chapter number Title
225 Příloha 3: Zplnomocnění ze strany zástupce ženy pro uzavření manželství Islámské komise pro rodinu | pdf icon Malecká, Jana
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
226-227 Summary | pdf icon Malecká, Jana