"Герметический роман" и его мифический генус в литературах Востока и Запада "Доктор Живаго" Б. Пастернака и проза Р.М. Рильке и Г. Хессе

Title: "Герметический роман" и его мифический генус в литературах Востока и Запада "Доктор Живаго" Б. Пастернака и проза Р.М. Рильке и Г. Хессе
Transliterated title
"Germetičeskij roman" i jego mifičeskij genus v literaturach Vostoka i Zapada "Doktor Živago" B. Pasternaka k proza R.M. Ril'ke i G. Chesse
Variant title:
  • "Hermetický román" a jeho mýtický [i.e. mytický] genus v literaturách Západu a Východu : (Doktor Živago B. Pasternaka, próza R.M . Rilka a H. Hesseho)
Source document: Mikulášek, Miroslav. Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Ústav slavistiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, 1998, pp. 132-143
Extent
132-143
Type
Article
Language
Russian
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license