Německý duch přesnosti a záhadnost světa : (k poetice Gogolovy Něvské třídy)

Title: Německý duch přesnosti a záhadnost světa : (k poetice Gogolovy Něvské třídy)
Author: Kučera, Petr
Source document: Kučera, Petr. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (Editor); Pospíšil, Ivo (Editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 211-217
Extent
211-217
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Germanoslavisticky zaměřená analýza interkulturality Gogolovy prózy Něvská třída z okruhu tzv. petrohradských novel sleduje významovou výstavbu díla založeného na kontrastech v různých rovinách textu. Humorně hyperbolizovaná manifestace romantických, národnostních a povahopisných stereotypů usnadňuje reflexi závažných témat moderní doby (problematika šílenství, neuchopitelnost světa, nemožnost upřímné mezilidské komunikace). Významové dění textu charakterizuje autor příspěvku jako poetiku plovoucího smyslu.
Der Beitrag analysiert interkulturelle Aspekte im prosaischen Text Ηевский проспект (Nevskij prospekt, 1835) von Nikolaj V. Gogoľ, insbesondere die ethischästhetische Polarisierung des "deutschen" Geistes einer zugespitzten Exaktheit und der unerfassbaren "russischen" Denkweise. Diese scheint als Mysterium zu verstehen, wobei das semantische Spiel des Autors mit dem Leser keine eindeutige Interpretation im Sinne einer philosophisch begründeten Weltauffassung ermöglicht. Nevskij prospekt transformiert die ontologische Problematik in ein ästhetisches Sprachspiel – als Symbol der neuzeitlichen Gesellschaft bleibt das Werk in der gegenwärtigen Rezeption auch weiterhin geheimnissvoll.