Kučera, Petr

Name variants:

Kučera, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 21 of 21.

Article

Chapter
Kučera, Petr. České a slovenské překlady pozdního díla R.M. Rilka. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 153–161.

Article
Kučera, Petr. Germanoslavistika mezi tradiční komparatistikou a interkulturní literární vědou. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 113–123.

Article
Kučera, Petr. Hyperlexikon jako pozvání k reflexi problémů literární vědy. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 117–121.

Chapter
Kučera, Petr. Ivan Krásko a R. M. Rilke : k podobám středoevropského symbolismu. In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, pp. 97–106.

Chapter
Kučera, Petr. Interkulturní literatura a srovnávací studium literatury. In: Problémy poetiky. 2006, pp. 255–265.

Article

Article
Kučera, Petr. Jazyky a literatura Židů z interdisciplinární perspektivy. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 202–204.

Chapter
Kučera, Petr. K proměnám elegického žánru. In: Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference konané ve dnech 22.-24. října 1996). 1998, pp. 123–130.

Article
Kučera, Petr. Některé tradice středoevropské literární komparatistiky. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 93–101.

Chapter
Kučera, Petr. Německý duch přesnosti a záhadnost světa : (k poetice Gogolovy Něvské třídy). In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, pp. 211–217.

Article
Kučera, Petr. Obrazy asimilace a sebeuvědomování Židů v prózách Vojtěcha Rakouse a Oty Pavla. Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 35–50.

Article
Kučera, Petr. Paradoxy středoevropského postmodernismu. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. Supplementum 1, pp. 21–28.

Article
Kučera, Petr. Postavy Němců v současné české próze. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 69–80.

Chapter
Kučera, Petr. Rainer Maria Rilke a Marina Cvetajevová. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, pp. 271–280.

Article
Kučera, Petr. R.M. Rilke v česko-slovenských souvislostech : (poznámky k období první poloviny dvacátého století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 109–124.

Article
Kučera, Petr. Skácel podle Kožmína, Kunzeho a Handkeho. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 3, pp. 64–65.

Article
Kučera, Petr. Téma vykořenění a ztrát v současné próze : nad románem Jakuby Katalpy Němci. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 57–67.

Article
Kučera, Petr. Univerzitní bádání na přelomu 19. a 20. století: Graz – Ljubljana – Bratislava. Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 186–189.

Article
Kučera, Petr. Vědkyně, myslitelky a spisovatelky – nový pohled na počátky moderní slovinské kultury. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 146–148.

Article
Kučera, Petr. Žánr katolické poezie v postmoderní situaci. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 101–113.