Hereze a loajalita : slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně

Title: Hereze a loajalita : slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně
Variant title
Heresy and loyalty : the ivory Diptych of Five Parts from the cathedral treasury in Milan
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
252 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 423
ISBN
978-80-210-7413-2
Language
Czech
English
Link to MU library catalogue: 1022057
Description
  • Předmětem předkládané studie jsou dvě vyřezávané slonovinové desky uložené v pokladnici katedrály v Miláně známé jako "Diptych z pěti částí". Na základě použité zlatnické techniky cloisonné je bylo možné zařadit do kontextu umělecké produkce Ravenny a určit jejich přesnější dataci. Tou je období vlády jednoho z posledních císařů Západořímské říše Majoriana (457–461) a pontifikátu biskupa Neona (450–473). Z detailní ikonologické analýzy navíc vyplývá, že by milánský Diptych mohl být dán do souvislosti s osobou papeže Lva I. Velikého a jeho snahou o prosazování výsledků koncilu v Chalcedonu konaného v roce 451. Objasněním vztahů Ravenna–Řím bylo nakonec možné za pravděpodobného objednavatele diptychu označit ravennského biskupa Neona I., jenž se svou objednávkou mohl veřejně přihlásit k hlavním cílům Lvovy politiky, k boji s monofyzitskou herezí a k udržení pevné hierarchie v církvi, jejíž jednota byla v této době vážně narušena.
  • The ivory Diptych of Five Parts, deposited today in the cathedral treasury in Milan, occupies an exceptional position in the context of the Early Christian art. The book does not set its aim to merely subject the proposed hypotheses to critical thought. It is primarily an attempt to answer other questions such as the clarification of the artistic models, identifying the possible commissioner of the work, determining the reason for its creation as well as its art historical and cultural historical significance. The book is bilingual – Czech and English – and contains extensive visual supplement.
Note
  • Publikace vznikla jako součást řešení projektu Grantové agentury ČR, reg. č. 14-36521G (Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání).
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Zuzana Frantová
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
embargoed access
Hereza a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 9–10
Foletti, Ivan
PDF
I. | Úvod | 11–12
Frantová, Zuzana
PDF
II. | Hledání místa objektu v dějinách umění | 13–20
Frantová, Zuzana
PDF
III. | Doba, místo a styl | 35–37
Frantová, Zuzana
PDF
IV. | Od hledání funkce ke stanovení umělecké úlohy | 38–51
Frantová, Zuzana
PDF
V. | Diptych z pěti částí jako manifest ortodoxie | 52–69
Frantová, Zuzana
PDF
VI. | Závěr | 70–71
Frantová, Zuzana
PDF
Doslov | 72–73
Kessler, Herbert L.
PDF
Katalog narativních scén | 74–92
Frantová, Zuzana
PDF
Heresy and loyalty: the ivory Diptych of Five Parts from the cathedral treasury in Milan
Chapter number Title Custom text
Preface | 95–96
Foletti, Ivan
PDF
I. | Introduction | 97–99
Frantová, Zuzana
PDF
II. | Seeking the place of the object in art history | 100–107
Frantová, Zuzana
PDF
III. | Time, place and style | 108–124
Frantová, Zuzana
PDF
IV. | From seeking a function to setting artistic role | 125–139
Frantová, Zuzana
PDF
V. | The Five-Part Diptych as a manifestation of orthodoxy | 140–158
Frantová, Zuzana
PDF
VI. | Conclusion | 159–160
Frantová, Zuzana
PDF
Afterword | 161–162
Kessler, Herbert L.
PDF
Catalog of the narrative scenes | 163–183
Frantová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Bibliografie = Bibliography | 184–201
Frantová, Zuzana
PDF
hidden-section Seznam ilustrací
Chapter number Title Custom text
Seznam ilustrací | 202–206
Frantová, Zuzana
PDF
hidden-section List of illustrations
Chapter number Title Custom text
List of illustrations | 207–211
Frantová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Obrazová příloha = Illustrations | 214–252
Frantová, Zuzana
PDF