Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy

Image
Contributor
Pospíšil, Ivo (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
1998
Extent
159 s.
Series
  • Brněnské texty k slovakistice; [1]
ISBN
80-210-1742-2
Language
Czech
Slovak
Link to MU library catalogue: 10841
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
5 Úvodem | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
6-7 Brněnské slovakistice na cestu | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
8-11 Brněnská slavistika a slovakistika | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
12-16 Z histórie slovakistiky na Masarykovej univerzite | pdf icon Bartáková, Jarmila
Page Chapter number Title
17-20 Jak dál ve slovakistice v České republice | pdf icon Měšťan, Antonín
Page Chapter number Title
21-28 Porovnávací výklad slovanských literatúr | pdf icon Hvišč, Jozef
Page Chapter number Title
29-40 O některých puristických tendencích v kultuře spisovné slovenštiny | pdf icon Jelínek, Milan
Page Chapter number Title
41-44 Postoje k bohemizmom v súčasnej slovenčine : (ako signály vyrovnávania sa so slovensko-českými vzťahmi) | pdf icon Dolník, Juraj
Page Chapter number Title
45-58 Slovenský literárněvědný trojúhelník: komparatistika - genologie - translatologie | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
59-69 Literárněvědná terminologie v česko-slovenských vztazích | pdf icon Zelenka, Miloš
Page Chapter number Title
70-76 Problematika česko-slovenské vzájemnosti a její studium na historických oborech filozofické fakulty v Brně | pdf icon Hejl, František
Page Chapter number Title
77-85 Češi, Slováci a Maďaři na nové mapě Evropy 1918 | pdf icon Romportlová, Marta
Page Chapter number Title
86-93 Slovakistika v Slovanskom ústave v medzivojnovom období | pdf icon Zelenková, Anna
Page Chapter number Title
94-99 Slovenská literatura v české škole | pdf icon Dorovská, Dagmar
Page Chapter number Title
100-108 České a slovenské literárne vzťahy v 90. rokoch : (poznámky o súčasnosti) | pdf icon Žemberová, Viera
Page Chapter number Title
109-119 Na okraj kulturního vztahu česko-slovenského | pdf icon Linhartová, Věra
Page Chapter number Title
120-125 K vzťahom českej a slovenskej literatúry pre deti a mládež v 90. rokov | pdf icon Stanislavová, Zuzana
Page Chapter number Title
126-132 "Bratia bratom" : (ke spolupráci českých a slovenských umělců na poli krásné knihy v období meziválečném | pdf icon Mazáč, Tomáš
Page Chapter number Title
133-141 Jan Skácel a Slovensko | pdf icon Zambor, Ján
Page Chapter number Title
142-153 Lunenie jako slovenské snění: Ivan Kadlečík, Ludvík Vaculík a česko-slovenské literární vztahy | pdf icon Zand, Gertraude
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
154-159 Jmenný rejstřík | pdf icon