Česko-slovenské vzťahy v maďarských súvislostiach a úloha maďarskej slovakistiky

Author: Käfer, István
Source document: Käfer, István. Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 5-8
Extent
5-8
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document