Slovenská inspirace české stylistiky

Source document: Krčmová, Marie. Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 40-49
Extent
40-49
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document