Nové obnažování podstaty: česko-slovenské vztahy v trojí projekci (J. Jirásek, A. Pražák a A. Mach)

Title: Nové obnažování podstaty: česko-slovenské vztahy v trojí projekci (J. Jirásek, A. Pražák a A. Mach)
Variant title:
  • The new unveiling of substance: the Czech – Slovak relations in the triadic projection (J. Jirásek, A. Pražák, and A. Mach)
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Pospíšil, Ivo. Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). Pospíšil, Ivo (Editor); Šaur, Josef (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. [185]-199
Extent
[185]-199
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Autor se zabývá nedostatky v české recepci Slovenska, zejména ignorancí tzv. národního směru v slovenském myšlení. Na několika příkladech z minulosti (A. Pražák, J. Jirásek, A. Mach) ukazuje na nezbytí globálnějšího a diferencovanějšího vidění této problematiky.
The author deals with shortcomings in the Czech reception of Slovakia, especially with the ignorance of the so-called national current in Slovak thought. On several examples from the past (A. Pražák, J. Jirásek, A. Mach) he demonstrates the necessity of a more global and differentiated vision of these problems.