Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání

Title: Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání
Variant title:
  • Paradoxes (not only in natural sciences) as a path to knowledge
Author: Černý, Michal
Source document: ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 16-24
Extent
16-24
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se věnuje problematice paradoxů z hlediska jejich přínosnosti pro poznání či výpovědí o světě. Zvláštní důraz je přitom kladen na paradoxy matematické a fyzikální, které se ukazují býti dobrým katalyzátorem změn myšlenkového paradigmatu. Paradox tak není něčím skutečně nesmyslným, ale ukazuje cestu k poznání, vede k novým přístupům k řešení vybraného problému.
This paper discusses the paradox in terms of their value added to the knowledge and testimony of the world. Special attention is placed on the physical and mathematical paradoxes that show be a good motivator change the paradigm of thinking. Paradox is not something really absurd, but it shows the path to knowledge, leading to new approaches to solving the problem.
References
[1] ASSIS, A. K. T. On Hubble's law of redshift, Olbers' paradox and the cosmic background radiation. Apeiron, 1992, 12: 10-16

[2] COFFA, J. Alberto. The humble origins of Russell's paradox. Russell: the Journal of Bertrand Russell Studies, 1979, 99.1: 5.

[3] FINE, Arthur. The Einstein-Podolsky-Rosen Argument in Quantum Theory. The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. 2012 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/entries/qt-epr/

[4] HARRISON, Edward. Darkness at night: A riddle of the universe. Harvard University Press, 1987.

[5] HOUSER, Pavel. Proč celá noční obloha nezáří?. OSEL [online]. 2007 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://www.osel.cz/index.php?clanek=2598

[6] CHAITIN, Gregory J. The berry paradox. In: Complex Systems and Binary Networks. Springer Berlin Heidelberg, 1995. p. 23-31.

[7] RACLAVSKÝ, Jiří. Řešení Grellingova heterologického paradoxu. Organon F, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, roč. 16, č. 5, s. 134-148. ISSN 1335-0668.

[8] SALMON, Wesley C. (ed.). Zeno&s paradoxes. Hackett Publishing Company Incorporated, 1970.

[9] SVRŠEK, Jiří. Determinismus a koncepce mnoha světů. Natura. 1999, č. 9. Dostupné z: http://natura.baf.cz/natura/1999/9/9909-9.html

[10] ŠVANDOVÁ, Blažena. Cesty paradoxu s úvodní esejí Willarda Van Ormana Quina. 1. vyd. v Brně: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta, c2002, 262 s. ISBN 8021028629.

[11] This Month in Physics History - Einstein's Biggest Blunder. EDITOR: ALAN CHODOS. APS News [online]. 2005 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://www.aps.org/publications/apsnews/200507/history.cfm

[12] WESSON, Paul S. Olbers's paradox and the spectral intensity of the extragalactic background light. The Astrophysical Journal. 1991, vol. 367, s. 399-. DOI: 10.1086/169638. Dostupné z: http://adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/169638. | DOI 10.1086/169638

[13] WHITEHEAD, Alfred North; RUSSELL, Bertrand. Principia Mathematica. Cambridge University Press, 1962.