[Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kol. Mladá slavistika: současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur]

Author: Gazda, Jiří
Source document: Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 2, pp. 88-90
Extent
88-90
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document