2

Title: Opera Slavica
Year: 2015
Volume: 25
Issue: 2
Issue title
Jazykovědný sešit
Publication year
2015
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Články
Title Document
Фразеологическая интерпретация представлений о пространстве в славянских языках | 3–18
Archangel'skaja, Alla
PDF
Употребление причастий в Синодальном I списке Пространной редакции Русской Правды в сопоставлении с Троицким I списком | 19–33
Pozsgai, István
PDF
Zapożyczenia, neologizmy czy archaizmy? : o znaczeniu i budowie słowotwórczej określeń nazywających postacie w polskiej wersji gry internetowej Hearthstone | 34–46
Gorzelana, Joanna; Michałowski, Jacek
PDF
The impact of political changes on the use of Latin script in Russian texts | 47–58
Špačková, Stanislava
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
The Ukrainian folk painting "Cossack Mamay" and Cossacks' spiritual practice | 59–70
Chorna, Milena
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Brněnská konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V | 71–73
Gazda, Jiří
PDF
Recenze
Title Document
Рецензия на словарь географических перифраз А.М. Григораш | 74–77
Markova, Jelena
PDF
[Vychodilová, Zdeňka. Výrazová úspornost v syntaxi současné ruštiny] | 78–80
Neumannová, Kateřina
PDF
Cenná metodická pomůcka pro zahraniční bulharisty | 80–82
Bojkova, Fani
PDF
O procesu kodifikace spisovné bulharštiny a češtiny v 18./19. století | 82–86
Krejčí, Pavel
PDF
[Vobořil, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele (výklad a cvičení) 1, 2] | 86–87
Flídrová, Helena
PDF
[Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kol. Mladá slavistika: současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur] | 88–90
Gazda, Jiří
PDF