Opera Slavica 2015, vol. 25, iss. 2

Image
Issue title
Jazykovědný sešit
Year
2015
Publication year
2015
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Články
Page Title
3-18 Фразеологическая интерпретация представлений о пространстве в славянских языках Archangel'skaja, Alla | pdficon
19-33 Употребление причастий в Синодальном I списке Пространной редакции Русской Правды в сопоставлении с Троицким I списком Pozsgai, István | pdficon
34-46 Zapożyczenia, neologizmy czy archaizmy? : o znaczeniu i budowie słowotwórczej określeń nazywających postacie w polskiej wersji gry internetowej Hearthstone Gorzelana, Joanna; Michałowski, Jacek | pdficon
47-58 The impact of political changes on the use of Latin script in Russian texts Špačková, Stanislava | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
59-70 The Ukrainian folk painting "Cossack Mamay" and Cossacks' spiritual practice Chorna, Milena | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
71-73 Brněnská konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V Gazda, Jiří | pdficon
Recenze
Page Title
74-77 Рецензия на словарь географических перифраз А.М. Григораш Markova, Jelena | pdficon
78-80 [Vychodilová, Zdeňka. Výrazová úspornost v syntaxi současné ruštiny] Neumannová, Kateřina | pdficon
80-82 Cenná metodická pomůcka pro zahraniční bulharisty Bojkova, Fani | pdficon
82-86 O procesu kodifikace spisovné bulharštiny a češtiny v 18./19. století Krejčí, Pavel | pdficon
86-87 [Vobořil, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele (výklad a cvičení) 1, 2] Flídrová, Helena | pdficon
88-90 [Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kol. Mladá slavistika: současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur] Gazda, Jiří | pdficon