Sumarizace a inovace: různé pohledy na literaturu

Title: Sumarizace a inovace: různé pohledy na literaturu
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 71-75
Extent
71-75
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Формы времени и сумасшествия в литературе и искусстве. Том под ред. Альдоны Борковской и Людмилы Мних. Siedlce: Instytut neofilologii i badań interdyscyplinarnych Uniwersytetu przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach; Section de langues slaves de l'Université de Lausanne; Instytut germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Litteraria Sedlcensia. Colloquia, ISSN 2081-3295; tom XIV-I.
Геллер, Леонид. По русской литературе и окрестностях. Siedlce: Instytut neofilologii i badań interdyscyplinarnych Uniwersytetu przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, 2014. 314 s. Litteraria Sedlcensia. Colloquia, ISSN 2081-3295; tom XI. ISBN 978-83-63307-88-2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] HODROVÁ, D. (1989): Hledání románu: Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha.

[2] IOSKEVIČ, O. (2009): Na puti k bezumnomu narrativu. Bezumije v russkoj prozepervoj poloviny XIX veka. Гродно.

[3] POSPÍŠIL, I. (1983): Ruská románová kronika. Brno.

[4] POSPÍŠIL, I. (1986): Labyrint kroniky: pokus o teoretické vymezení žánru. Brno.

[5] POSPÍŠIL, I. (1995): Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. Brno.

[6] POSPÍŠIL, I. (2004): Problémy literárního prostoru, času a rytmu. Slavica Litteraria X 7, s. 175–176.

[7] POSPÍŠIL, I. (2006): Žánr, žánrový systém a česká literatura. Slovak Review 15, č.2, s. 188–190.

[8] POSPÍŠIL, I. (2014): Problema vremeni i prostranstva v literature: nostal'gija i real'nosť. In: Dialogični obertony. Naukovyj zbirnyk na pošanmu pam'jati profesora Nonny Kopystjans’koj. L'viv, s. 35–42.