Česká rusistika je bohatší o půltucet příruček

Title: Česká rusistika je bohatší o půltucet příruček
Author: Šaur, Josef
Source document: Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 79-82
Extent
79-82
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Dohnal, J. Русская литература XVIII века. Избранные тексты I, Хрестоматия. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 266 s. ISBN 978-80-210-6495-9.
Dohnal, J. Русская литература XVIII века. Избранные тексты II, Хрестоматия. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 278 s. ISBN 978-80-210-7065-3.
Pospíšil, I. Literární genologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0.
Pospíšil, I. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století: (přehled a exkurzy s ukázkami textů z literatury 11.-17. století). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 195 s. ISBN 978-80-210-7281-7.
Pospíšil, I. Kapitoly z ruské klasické literatury: (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 176 s. ISBN 978-80-210-7277-0.
Vlček, R. Kapitoly z ruských dějin 18. století: geneze a vývoj ruského impéria. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6930-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.