Vlivy Helfertových žáků na poválečnou ostravskou hudební vědu

Variant title
Influence of Helferts' pupils on postwar Ostrava musicology
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [101]-109
Extent
[101]-109
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Although there was not a musicological institution such as an university or academic institute in the region of Ostrava (with the exception of short duration of musicological department at the Silesian Institute of the Academy of Sciences in Opava), trained musicologists from Brno of Olomouc were active in the local cultural and educational establishments, such as Vladimír Gregor (1916– 1986), Ivo Stolařík (1923–2010), Miloslav Navrátil (1932), Miroslav Malura (1937–2000), Karel Boženek (1938), Miroslav Kaduch (1938–2005), Jan Mazurek (1941) and others. The author examines how their musicologic work was influenced by lecturers from generation of Helferts' scholars – Jan Racek, Bohumír Štědroň, Robert Smetana and Jiří Vysloužil.
Document
References:
[1] GREGOR, Vladimír. Rudolf Kubín. Obraz života a díla. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1975.

[2] MALURA, M. Soupis publikační činnosti – PhDr. Ivo Stolařík, CSc. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis, řada U-3. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 1999, s. 99–118.

[3] MAZUREK, Jan – STEINMETZ, Karel et al. Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010.

[4] RACEK, Jan. Problémy a úkoly slezské hudební historiografie. In Slezský sborník, 1954, roč. 52, s. 1–23.

[5] STEINMETZ, Karel – BOŽENEK, Karel – MAZUREK, Jan. Ivo Stolařík: Osobnost hudebního Ostravska. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2006.

[6] STOLAŘÍK, Ivo. Hrčava: Monografie goralské obce ve Slezsku. 1. vyd. Ostrava: Krajské nakladatelství v Ostravě, 1958.

[7] STOLAŘÍK, Ivo. Umělecká hudba v Ostravě (1918–1938). 1. vyd. Šenov u Ostravy: Tilia, 1997.

[8] STOLAŘÍK, Ivo. Život není fráze: Paměti a dokumentace. 1. vyd. Šenov u Ostravy: Tilia, 2002, s. 166.

[9] VETTERL, Karel. Některé otázky hudební folkloristiky se zvláštním zřetelem k slezské oblasti. In Slezský sborník, 1954, roč. 52, s. 24–34.

[10] ZENKL, Luděk – MALURA, Miroslav. Bibliografie prací doc. PhDr. Vladimíra Gregora, CSc. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Ostraviciensis, řada U-3. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 1999, s. 87–98.

[11] ZENKL, Luděk. Přínos k rozvoji české socialistické muzikologie (K nedožitým šedesátinám Vladimíra Gregora). Časopis Slezského muzea, série B, 1976, roč. 25, s. 165.

[12] ZENKL, Luděk. Vůdčí zjev slezské a severomoravské muzikologie (K nedožitým 70. narozeninám Vladimíra Gregora). Časopis Slezského muzea, série B, roč. 35, 1986, s. 73–79.