Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla

Title: Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla
Variant title:
  • The interpersonal hypothesis of music and a deep hermeneutic search for meaning in a work of art
Author: Kozel, David
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [205]-212
Extent
[205]-212
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The interpersonal hypothesis of music presents an original contribution to Czech musicology dating back to the 1960s. This paper focuses on the wider interpretation of the principle of the hypothesis in relation to deep hermeneutic thought. The principle of the hypothesis is interpreted based on the work of Ferdinand Knobloch and Jarmila Doubravová. The discovery of meaning in a musical work is the result of a dialogic process with the deep contents of our conscious and unconscious. Symbolization of the archetype does not occur only in metaphorical material, but the musical stream and its events can take on meaning for an individual in relation to a universal as well as individual aesthetic experience. The invariant of interpersonal tendencies in music is, for this reason, in affinity to archetypal situations.
References
[1] ADAMENKO, Victoria. Neo-Mythologism in Music. From Scriabin and Schoenberg to Schnittke and Crumb. 1. vydání. NY, Hillsdale: Pendragon Press, 2007.

[2] DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Interpersonální hypotéza v hudební sémiotice. Hudební věda, 1970, roč. 9, č. 2, s. 179–183.

[3] DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Interpersonální aspekt v hudebním vyjadřování a sdělování. Opus musicum, 1972a, roč. 4, č. 8–9, s. 254–258.

[4] DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Houslový koncert Albana Berga z interpersonálního hlediska. Hudební věda, 1972b, roč. 9, č. 2, s. 117–139.

[5] DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Interpersonální význam hudby a hudební sémiotika. Hudební věda, 1975, roč. 12, č. 2, s. 154–164.

[6] DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Symbol v hudbě a muzikologii. In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992, s. 242–248.

[7] DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Dialog a imaginace. Interpersonální hypotéza umění(m). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1998.

[8] DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémantické gesto. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2001.

[9] ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. české vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2004.

[10] GRYGAR, Mojmír. Terminologický slovník českého strukturalismu. 1. vyd. Praha: Host, 1999.

[11] KNOBLOCH, Ferdinand – POŠTOLKA, Milan – SRNEC, Jan. Musical Experience as Interpersonal Process. A Contribution to the Semantics of Music Psychiatry, 1964, vol. 27, no. 3, s. 259– 265. | DOI 10.1080/00332747.1964.11023396

[12] KNOBLOCH, Ferdinand – POŠTOLKA, Milan – SRNEC, Jan. Hudební sémantika z interpersonálního hlediska. Hudební věda, 1965, roč. 2, č. 1, s. 271–277.

[13] KNOBLOCH, Ferdinand – JUNA, Jaromír – JUNOVÁ, Hana – KOUTSKÝ, Zdeněk. On an interpersonal hypothesis in the semiotic of music. Kybernetika, 1968, vol. 4, no. 4, s. 364–382.

[14] KNOBLOCH, Ferdinand. The Interpersonal Meaning of Music and Ethology. ASCAP [online], 1995, vol. 6, no. 7 (revised 2000). [cit. 2014-09-27]. Dostupné z: http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/Knobloch_95.html

[15] KOZEL, David. Antický hudební mýtus. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012.

[16] LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica* : syrové a vařené. 1. vyd. Praha: Argo, 2006.

[17] MIKULÁŠEK, Miroslav. Via cordis: ars interpretetionis hermeneuticae. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011.

[18] NEUMANN, Erich. Art and the Creative Unconscious. Four Essays. 1. vyd. New York: Bollingen Foundation Inc., 1959.

[19] SLÁVIKOVÁ, Zuzana. Dialóg ako základná premisa ľudskej existencie. In Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Jana Sošková (ed). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 469–477.