Бохумил Храбал во Македонија

Title: Бохумил Храбал во Македонија
Transliterated title
Bochumil Chrabal vo Makedonija
Variant title:
  • Bohumil Hrabal v Makedonii
  • Bohumil Hrabal in Macedonia
Source document: Stojmenska-Elzeser, Sonja. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 120-126
Extent
120-126
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Příspěvek se zabývá recepcí románů a povídek velkého českého spisovatele Bohumila Hrabala v makedonské kultuře. Jeho poetika a styl jsou velmi specifické, takže překlad jeho díla je velmi vážná a komplikovaná otázka. Jeden z nejlepších překladatelů jeho prózy do makedonštiny je Donka Rousová. Přesto je zde možnost pro další diskusi o některých konkrétních translačních řešení. V tomto příspěvku se klade důraz na překlad výrazu "pábitel", který je jedním z konkrétních Hrabalovských výrazů.
This paper deals with the reception of the novels and short stories by the great Check writer Bohumil Hrabal in Macedonian culture. His poetic and style are very specific, so that the translation of his works is very serious and complicated issue. One of the best translators of his prose in Macedonian is Donka Rous. Still, there is a possibility for further discussion on some particular translational solutions. In this paper the focus is put on the translation of the term "pabitel" which is one of specific Hrabalian expressions.