Čakanie na dejiny (nielen literatúry) nemá horizont

Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 203-206
Extent
203-206
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Mikula, Valér. Čakanie na dejiny: state k slovenskej literárnej histórii. 1. vyd. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2013. 171 s. ISBN 978-80-223-3511-9.
Rights access
embargoed access
Document