Ruský jazyk a literatúra v priestore svetovej kultúry - 13. kongres MAPRJAL