Association of museum workers in defence against counterfeiting and unfair trade practices : comments on the origins of organised meetings of museum workers on an international basis

Title: Association of museum workers in defence against counterfeiting and unfair trade practices : comments on the origins of organised meetings of museum workers on an international basis
Author: Kirsch, Otakar
Source document: Museologica Brunensia. 2015, vol. 4, iss. 2, pp. 48-55
Extent
48-55
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper is dealing with the origins and development of the oldest international professional organisation, which from its founding at the end of the 19th century until as late as the outbreak of the World War II has united museum workers from Europe and North America. It analyses the activities of the Association and its organisational structure, shows how museum workers from the Czech lands have participated in its functioning, and follows up some forms of how this specific association has impacted the life of the then museums. On a general level it points out the significance, which the association of museum specialists has had for professionalisation of museum work and perception of the museum phenomenon in the first half of the 20th century.
Příspěvek si klade za cíl přiblížit vznik a vývoj nejstarší mezinárodní profesní organizace, která od svého založení na konci 19. století až do vypuknutí druhé světové války sdružovala významné muzejní pracovníky z Evropy a Severní Ameriky. Spolu s analýzou činnosti Svazu a jeho organizační struktury si bude všímat především způsobů participace muzejníků z českých zemí na jeho chodu. Sledovány budou také některé formy působení tohoto specifického uskupení na tehdejší muzejní dění. Studie zároveň v obecné rovině upozorní na význam sdružování odborných zaměstnanců muzeí pro profesionalizaci muzejní práce a uvažování o muzeálním fenoménu v první polovině 20. století.