Резюме: Борис Николаевич Чичерин о русской истории : ("государственная школа" как историографический и общественный феномен)

Author: Šaur, Josef
Source document: Šaur, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, pp. 271-273
Extent
271-273
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
embargoed access
License: N/A
Document