Socializace do školního jazyka

Image
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
188 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 440
ISBN
978-80-210-8060-7
Link to MU library catalogue: 6357526
Description
  • Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce svého druhu. Od chvíle, kdy děti vstupují do školy a stávají se žáky, se proto spolu s učením konkrétních poznatků učí také to, jakým způsobem o nich hovořit. Tento proces, označovaný jako socializace do školního jazyka, přibližuje předložená monografie. Prostřednictvím empirického výzkumu ukotveného ve vyučovacích hodinách českého jazyka na druhém stupni základních škol nejprve popisuje, jak se žáci seznamují se školními pojmy a poté jakým způsobem pronikají do používání jazyka při práci s učebními postupy. Kniha tak ilustruje, jak se žáci stávají součástí specifického jazykového společenství, které je škole vlastní.
  • It could appear that people use the same language in school as they do everywhere else. Nonetheless, school language is so specific that it is often considered to be a foreign language. In fact, students begin to learn particular facts together with ways to talk about them as soon as they enter school. The sole purpose of this book is to examine this process which is typically called school-language socialization. The book, based on empirical research of classes of Czech language at lower secondary schools, describes how students learn to use language in a specific culturally determined way in conformity with the customary teaching activities of a given school subject.
Note
  • Kniha vychází v rámci výzkumného projektu GA13-23578S Učitel a žáci v dialogickém vyučování řešeného na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a podporovaného Grantovou agenturou České republiky.
License: Not specified license
Rights holder
Zuzana Šalamounová
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
[5] Poděkování | pdf icon Šalamounová, Zuzana
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-10 Úvod | pdf icon Šalamounová, Zuzana
hidden-section Školní jazyk
Page Chapter number Title
11-16 1 | Školní jazyk | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
[17]-23 2 | Jazyk v procesu socializace | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
24-41 3 | Složky školního jazyka | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
42-47 4 | Jazyk, myšlení, učení | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
48-76 5 | Metodologie výzkumného řešení | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
77-80 6 | Školní jazyk a jak jím hovořit | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
81-115 7 | (Re)konstruování školního slovníku | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
116-145 8 | Používání jazyka při práci s algoritmy | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
146-159 9 | Socializace do školního jazyka | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
160-167 10 | Namísto diskuse: socializace do školního jazyka jako homogenizační vs. diferenciační mechanismus | pdf icon Šalamounová, Zuzana
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
168-170 Závěr | pdf icon Šalamounová, Zuzana
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
171-173 Summary | pdf icon Šalamounová, Zuzana
Page Chapter number Title
174 Transkripční zkratky a značky | pdf icon Šalamounová, Zuzana
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
175-184 Literatura | pdf icon Šalamounová, Zuzana
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
185-187 Jmenný rejstřík | pdf icon Šalamounová, Zuzana
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
188 Věcný rejstřík | pdf icon Šalamounová, Zuzana