Žánr spisovatelského deníku u Michaila Bulgakova

Title: Žánr spisovatelského deníku u Michaila Bulgakova
Variant title:
  • The genre of a writer's diary in works by Mikhail Bulgakov
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. [159]-167
Extent
[159]-167
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Žánr deníku představuje svým charakterem jeden z nejsubjektivnějších autobiografických žánrů. V přítomné studii se autorka věnuje deníkovým zápiskům ruského satirického spisovatele Micha¬ila Bulgakova (1891–1940) ve srovnání s deníkovými zápisky jeho manželky Jeleny Sergejevny. Autorka zkoumá žánrové a kompoziční osobitosti obou deníků, zároveň však poukazuje na to, jak se v nich projevuje osobnost spisovatele.
The genre of diary represents itself one of the most subjective genres of autobiography. In the present study the author deals with the diary written by Russian satirist Mikhail Bulgakov (1891–1940) in comparison to the diary of his wife Yelena Sergeyevna. The author's attention is paid to the composition, the genre individuality of both diaries and also to the fact how the writer’s personality is revealed in genre.
References
[1] BULGAKOV, Michail – BULGAKOVOVÁ, Jelena Sergejevna: Deníky Mistra a Markétky. Praha: Academia, 2013.

[2] MORÁVKOVÁ, Alena: Křížová cesta Michaila Bulgakova. Praha: Paseka, 1996.

[3] MURÁNSKA, Natália: Fantastická trilógia Michaila Bulgakova. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2003.

[4] PAVERA, Libor – VŠETIČKA, František: Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002.

[5] POSPÍŠIL, Ivo: Rozpětí žánru. Brno: Sprint-Print, 1992.

[6] POSPÍŠIL, Ivo: Ruská románová kronika. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1983.

[7] ROZANOV, Vasilij Vasilievič: Solitéry. Bratislava: Vydavatel'stvo Spolku slovenských spisovatel'ov, 2011.

[8] VLAŠÍN, Štěpán: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977.

[9] VARLAMOV, Aleksej Nikolajevič: Michail Bulgakov. Moskva: Molodaja gvardija, 2008.

[10] KOŽEVNIKOV, Vadim Michajlovič – NIKOLAJEV, Petr Aleksejevič: Literaturnyj ènciklopedičeskij slovar'. Moskva: sovetskaja ènciklopedija, 1987.

[11] SOKOLOV, Boris Vadimovič: Michail Bulgakov: zagadki sud'by. Moskva: Vagrius, 2008.