Neodišli, len ich nestretávame

Title: Neodišli, len ich nestretávame
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 213-216
Extent
213-216
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Korec, Peter a kol. Osobnosť Slovenska - Andrej Červeňák (22.5.1932-11.2.2012) ; Osobnosť Slovenska - Laco Zrubec (4.10.1931-24.2.2011). Malinovo: Peter Korec vlastným nákladom, 2015. 75, 76. ISBN 978-80-971915-9-7.
Korec, Peter a kol. Ladislav Ťažký, ťažký kaliber slovenskej literatúry: spomienky na nedožité deväťdesiatiny Ladislava Ťažkého (19. 9. 1924 – 2014). Bratislava: Pozsony/Pressburg/Bratislava – Peter Rašla, 2014. 134 s. ISBN 978-80-854746-1-9.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.