Miroslav Kouřil a jeho cesta ke strukturalismu jako metodě i programu

Title: Miroslav Kouřil a jeho cesta ke strukturalismu jako metodě i programu
Variant title:
  • Miroslav Kouřil and his approach to structuralism as a method and programme
Source document: Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 144-158
Extent
144-158
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study explores theoretical works and managing activities of Czech set-designer Miroslav Kouřil (1911–1984). First part is devoted to two crucial periods in Kouřil's professional life: his career of a stage designer, and the following involvement in theoretical reception of theatre and practical organization of theatre life in the then Czechoslovakia. In the second part, attention is drawn to Kouřil's presidency over the Czech Scenographic Institute, and to the project of the Encyclopaedia of the Set Design managed by him. In the third part, the author concerns with Kouřil's theoretical works, especially the way in which he used structuralist methodology to analyse theatre productions.
Note
Studie je výstupem z GAČR GAP409/11/1082.
References
[1] FURTENBACH, Josef. 1944. Prospectiva. Knihovna divadelního prostoru [Library of theatre space], sv. [vol.] 1. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.

[2] GROSSMAN, Jan. 1959. Divadelní úlohy filmu [Theatrical Aspects of Film]. Divadlo 10 (1959): 417–440.

[3] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2011. A Journey into Theatrical Space: The Project of the Scenographic Encyclopaedia and its Prolegomena. Theatralia 14 (2011): 1: 244–253.

[4] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2012. Rozhovor s Jiřinou Telcovou o její spolupráci s Miroslavem Kouřilem a aktivitách Scénografického ústavu [Interview with Jiřina Telcová about her collaboration with Miroslav Kouřil and activities of the Scenographic Institute]. 28. 8. 2012. Nahrávka uložena v soukromém archivu autorky [Recording in possession of the author].

[5] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. 2013. Miroslav Kouřil's Scenographic Theory: Establishing a New Scientific Discipline in the Totalitarian Regime. In Re-Routing Performance, Barcelona, mezinárodní konference [International conference] FIRT/IFTR, 2013.

[6] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. 2014. Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). Theatralia 17 (2014) 2: 111–121.

[7] HILMERA, Jiří. 1962. Pět let činnosti scénografické laboratoře [Five Years of the Scenographic Laboratory]. Acta scaenographica, svazek [volume] 66 (1962): 2: 21–23.

[8] HILMERA, Jiří. 1970. Co je scénografie? [What Is Scenography?] In Miroslav Kouřil. Prolegomena Scénografické encyklopedie č. [vol.] 1. Praha: Scénografický ústav, 1970: 39–42.

[9] HUML, Václav. 2010. Rozhovor s architektem Daliborem Štysem [Interview with an architect Dalibor Štys]. [datováno 16. 9. 2010]. Dostupné z World Wide Web < http://www.theatre-architecture.eu/cs/rozhovory/rozhovor-s-architektem-daliborem-stysem.html> [citováno dne 17. 11. 2015].

[10] KAZDA, Jaromír. 1973. Braunův Kuks (Pokus o teatrologický rozbor) [Sculptures in Kuks by Matyáš Braun (An Attempt at a Theatrological Analysis)]. In Miroslav Kouřil. Prolegomena Scénografické encyklopedie č. [vol.] 16. Praha: Scénografický ústav, 1973: 80–85.

[11] KOLAŘÍK, Jiří. 1967. 1957–1967. 10 let Scénografického ústavu [Ten Years of the Scenographic Institute]. Acta scaenographica 8 (1967): 1: 1–3.

[12] KOUŘIL, Miroslav. 1945. Divadelní prostor [Theatrical Space]. Praha: Ústav pro učební pomůcky průmyslových a odborných škol, 1945.

[13] KOUŘIL, Miroslav. 1955. O malém jevišti [Small Theatre Stage]. Praha: Orbis, 1955.

[14] KOUŘIL, Miroslav. 1966. Základy teoretické scénografie III. [rukopis] [Basics of the Theory of Stage Design III, a manuscript]. Praha: Scénografický ústav, 1966.

[15] KOUŘIL, Miroslav. 1949. Základy nové práce československého divadelnictví [The Foundations of the New Czechoslovak Theatre]. 1949.

[16] KOUŘIL, Miroslav. 1950. Úkoly československého divadelnictví [The Mission of the Czechoslovak Theatre]. Praha, 1950.

[17] KOUŘIL, Miroslav. 1970. Prolegomena Scénografické encyklopedie, č. [vol.] 1. Praha: Scénografický ústav, 1970.

[18] KOUŘIL, Miroslav. 1970a. Pokus o definici I [An Attempt at a Definition I]. In Miroslav Kouřil. Prolegomena Scénografické encyklopedie č. [vol.] 1. Praha: Scénografický ústav, 1970: 43–47.

[19] KOUŘIL, Miroslav. 1970b. Základy teoretické scénografie. Úvodní úvahy. Část 1 [Basics of the Theory of Stage Design. Introductory Observations, vol. 1]. Praha: Scénografický ústav, 1970.

[20] KOUŘIL, Miroslav. 1971. Prolegomena Scénografické encyklopedie. Díl 2 [Prolegomena of the Scenographic Encyclopaedia, vol. 2]. Praha: Scénografický ústav, 1971.

[21] KOUŘIL, Miroslav. 1972. Patnáct let Scénografického ústavu [Fifteen Years of the Scenographic Institute]. Interscaena '72/Acta Scaenographica 4 (1972): 2: 65–66.

[22] KOUŘIL, Miroslav. 1973. Prolegomena Scénografické encyklopedie. Díl 20 [Prolegomena of the Scenographic Encyclopaedia, vol. 20]. Praha: Scénografický ústav, 1973.

[23] KOWZAN, Tadeusz. 1973. Znak v divadle [A Sign in Theatre]. In Miroslav Kouřil. Prolegomena Scénografické encyklopedie č. [vol.] 18. Praha: Scénografický ústav, 1973: 7–22.

[24] LORMANOVÁ, Jarmila. 1970. Koncepce Scénografické encyklopedie [The Conception of the Scenographic Encyclopaedia]. In Miroslav Kouřil. Prolegomena Scénografické encyklopedie č. [vol.] 1. Praha: Scénografický ústav, 1970.

[25] LUKÁČOVÁ, Kateřina. 2016. Úkoly Scénografického ústavu [The Activities of the Czech Scenographic Institute]. Theatralia 19 (2016): 1: 159–180.

[26] RAUCHOVÁ, Jitka. 2011. Spoutané divadlo: Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky (1945–1959) [Theatre Bound: Jindřich Honl, Jiří Frejka and Emil František Burian in the Concept of Cultural Policy (1945–1959)]. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny, 2011.

[27] SPURNÁ, Helena. 2004. Theatergraph. In Petr Pavlovský a kol. Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník [Basic Theatre Terminology. A Theatre Encyclopaedia]. Praha: Libri, 2004: 272–273.

[28] SRBA, Bořivoj. 1971. Poetické divadlo E. F. Buriana [Poetic Theatre of E. F. Burian]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971.

[29] SRBA, Bořivoj. 2006. Řečí světla [The Language of the Light]. Brno: JAMU, 2006.

[30] TELCOVÁ, Jiřina. 1970. Co je scénografie? [What Is Scenography?]. In Miroslav Kouřil. Prolegomena Scénografické encyklopedie č. [vol.] 1. Praha: Scénografický ústav, 1970: 48–51.

[31] VEBER, Václav. 1971. 60 let Miroslava Kouřila [The 60th Anniversary of Miroslav Kouřil]. Praha: Scénografický ústav, 1971.

[32] VITRUVIUS, Markus a Julius POLLUX. 1944. Antické divadlo [The Ancient Greek and Roman Theatre]. Překl. [transl.] Jaroslav Pokorný. Knihovna divadelního prostoru [Library of theatre space], sv. [vol.] 5. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.