[Šebek, František a kol. Muzea ČR v letech 2012-2014 ve světle statistiky]

Author: Dolák, Jan
Source document: Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 1, pp. 79-81
Extent
79-81
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Šebek, František a kol. Muzea ČR v letech 2012-2014 ve světle statistiky. Praha: Národní informační středisko pro kulturu, 2015. 63 stran. ISBN 978-80-7068-300-2.
Document