1

Title: Museologica Brunensia
Year: 2016
Volume: 5
Issue: 1
Publication year
2016
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Topic
hidden section Úvodní slovo
Title Document
Úvodní slovo | 4
Macháček, Jiří; Kirsch, Otakar
PDF
Studie – Articles
Title Document
Might the museology be a part of neurosciences? | 5–14
Folga-Januszewska, Dorota
PDF
Czech-Russian (Czechoslovak-Soviet) cooperation in the field of formation and development of museology as a science | 15–25
Gubarenko, Maria
PDF
Archeologie, spolutvůrkyně dnešního i zítřejšího dne | 26–35
Perko, Verena
PDF
Strategické plánování vzdělávací činnosti muzea | 36–44
Mažárová, Monika
PDF
Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: přehledová studie | 45–61
Kolaříková, Veronika
PDF
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
Title Document
The origin of the School Of Museum Studies at the University of Leicester | 62–67
Nutting, Ryan; Morris, Jeni
PDF
Desať rokov súčasného interného štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva v Bratislave | 68–69
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol
PDF
Medailon – Medallion
Title Document
Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016), a Brno museologist | 70–73
Rutar, Václav
PDF
Some impressions concerning Vinoš Sofka (1929–2016): lawyer, bricklayer, administrator, and museologist | 74–76
Mensch, Peter van
PDF
Recenze literatury – Book review
Title Document
[Šobáňová, Petra a kol. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci] | 77–78
Jagošová, Lucie
PDF
[Šebek, František a kol. Muzea ČR v letech 2012-2014 ve světle statistiky] | 79–81
Dolák, Jan
PDF
Zprávy – News
Title Document
Lectures by foreign experts at the Faculty of Arts, Masaryk University | 82
Kirsch, Otakar
PDF
Ma15: Communicating Culture – National Museums Aotearoa Conference Dunedin, New Zealand 2015 | 83–85
Uhlířová, Jana
PDF
MuzeoEdu | 86–87
Mertová, Soňa; Vykoupilová, Pavla
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 88–89
PDF