Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky

Image
Variant title
The illative case in Estonian and Finnish from the perspective of cognitive grammar
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
251 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 444
ISBN
978-80-210-8292-2
Language
Czech
Finnish
Link to MU library catalogue: 6372008
Description
  • Kniha za pomoci popisu pádových forem i významů jednoho pádu ve dvou jazycích nastiňuje možnosti kognitivně gramatického popisu jazyka a ukazuje i různá zákoutí estonské a finské gramatiky. Zabývá se tím, jak a proč se ustálily různé illativní pádové formy v dnešní standardní estonštině a finštině, v jakém rozsahu se používají a jak lze popsat jejich vzájemné vztahy. Věnuje se také popisu illativního významu v obou jazycích. Zamýšlí se nad pojetím jazykových kategorií i nad pojmem motivace v gramatice jazyka a rozebírá možnosti využití kognitivně gramatických východisek v popisu morfologie těchto dvou jazyků.
  • This book presents a description of a single case, its forms and meaning, in two languages, Estonian and Finnish. It seeks to provide a description of the illative case in standard Finnish and Estonian in terms of cognitive grammar. Primary focus is on the forms of the illative case, where concepts concerning categorization and distribution are used in the description of allomorphy. The development of illative forms in the process of standardization of both languages is also taken into consideration. It is argued that the concepts of cognitive grammar are helpful and insightful when dealing with some traditional morphological topics and in the description of morphology of both languages.
License: Not specified license
Rights holder
Petra Hebedová
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
9-10 Předmluva | pdf icon Hebedová, Petra
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
[11]-13 1 | Úvod | pdf icon Hebedová, Petra
Page Chapter number Title
14-23 2 | Illativ v pádovém systému finštiny a estonštiny | pdf icon Hebedová, Petra
Page Chapter number Title
24-34 3 | Stručně k finské a estonské fonologii | pdf icon Hebedová, Petra
Page Chapter number Title
[35]-52 4 | Koncepty kognitivní gramatiky | pdf icon Hebedová, Petra
Page Chapter number Title
53-80 5 | Formy estonského illativu | pdf icon Hebedová, Petra
Page Chapter number Title
81-107 6 | Formy finského illativu | pdf icon Hebedová, Petra
Page Chapter number Title
108-163 7 | Illativ jako distribuční kategorie | pdf icon Hebedová, Petra
hidden-section Deklinační typy
Page Chapter number Title
164-172 8 | Deklinační typy | pdf icon Hebedová, Petra
Page Chapter number Title
173-231 9 | Polysémie finského a estonského illativu | pdf icon Hebedová, Petra
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
232-236 10 | Závěr | pdf icon Hebedová, Petra
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
237-241 Literatura | pdf icon Hebedová, Petra
Page Chapter number Title
242-243 Seznam tabulek, schémat a obrázků | pdf icon Hebedová, Petra
hidden-section Používané zkratky
Page Chapter number Title
244 Používané zkratky | pdf icon Hebedová, Petra
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
245-247 Věcný rejstřík | pdf icon Hebedová, Petra
Page Chapter number Title
248-251 The illative case in Estonian and Finnish from the perspective of cognitive grammar : summary | pdf icon Hebedová, Petra