Актуальные задачи чешской исторической русистики и Исследовательский центр истории Восточной Европы

Title: Актуальные задачи чешской исторической русистики и Исследовательский центр истории Восточной Европы
Transliterated title
Aktual'nyje zadači češskoj istoričeskoj rusistiki i Issledovatel'skij centr istorii Vostočnoj Jevropy
Variant title:
  • Current tasks of Czech historical Russian studies and the Research Centre for the History of Eastern Europe
Source document: Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 2, pp. 147-164
Extent
147-164
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Historical Russian studies are an indispensable scholarly discipline focused on the history of the Russian territory. In the Czech environment, it has an interesting tradition tracing back to the roots of professional historiography and Slavonic studies of the 19th century. However, it has long focused on the political side of the issue, and spiritual, economic and social aspects as well as other usual historic topics such as past of the everyday life, microhistory or the woman question have not been studied. The newly established Research Centre for the History of Eastern Europe therefore aims to remedy this shortcoming and to promote in particular historical Russian studies which will explain the Russian history in a broader context. Its objective is interdisciplinary research and use of modern methodological stimuli for the study of issues of microhistory and everyday life.
References
[1] BARANOVA, A. a kol. (2014): Česko-ruské obchodně ekonomické vztahy. Praha.

[2] BIDLO, J. (1908): Dějiny Ruska v devatenáctém století. Praha.

[3] BIDLO, J. (1912): Slovanstvo. Obraz jeho minulosti a přítomnosti. Praha.

[4] BOČEK, P. (1995): Stát a církev v Rusku na přelomu 15. a 16. století. Brno.

[5] CREUZBERGER, S., MANNTEUFEL, I., STEININGER A., UNSER, J. (2000): Wohin steuert die Osteuropaforchung. Eine Diskusion. Köln.

[6] CUSTINE, A. de (2015): Dopisy z Ruska. Rusko v roce 1839. NORA, P. (ed.). Praha.

[7] ČEMUS, R. (2002): Moskva – pravoslaví – Řím. Teologický sborník. Ekumenický čtvrtletník pro teologii 8, 2002, č. 1, 41–54.

[8] DANILEVSKIJ, N. Ja. (2009): Rossija i Jevropa. Moskva.

[9] DANILEVSKIJ, N. Ja. (2013): Političeskaja filosofija. Dopolnenija k knige Rossija i Jevropa. Moskva.

[10] DINER, D. (2005): Dvojí východ. Evropa mezi Západem, Byzancí a islámem. In: HANUŠ, J., VYBÍRAL, J. (eds), Evropa a její duchovní tvář. Eseje – komentáře – diskuse. Brno, s. 47–59.

[11] DOKOUPIL, A. (1922): Náš Mikuláš: revoluční scéna. Praha.

[12] DVOŘÁK, L. (1972): Josef Perwolf. Praha.

[13] FLOROVSKIJ, A. V. (1954): Česko-ruské obchodní styky v minulosti: X.–XVIII. století. Praha.

[14] FRANĚK J., GONĚC, V., MOULIS, V., SLÁDEK, Z., VEBER, V., VLČEK, R. (1999): Kontinuita ruských dějin. (Teze pražské skupiny historiků-rusistů). Slovanský přehled 85, 1999, č. 4, s. 537–540.

[15] FRANĚK, J., LOEWENSTEIN, B., GONĚC, V., LEWANDOWSKI, J. (2000): [s. t.] Slovanský přehled 86, 2000, č. 1, s. 129–132.

[16] GILFERDING, A. F. (2009): Rossija i slavjanstvo. Moskva.

[17] HERMAN, Karel a kol. (1977): Dějiny SSSR od nejstarších dob do Velké říjnové socialistické revoluce. Praha.

[18] Historický ústav akademie věd České republiky. [online]. [cit. 11. 8. 2016]. http://www.hiu.cas.cz/cs/.

[19] Historický ústav akademie věd České republiky – Organizační struktura – Výzkumné centrum dějin východní Evropy. [online]. [cit. 11. 8. 2016]. http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dejin-vychodni-evropy.ep/.

[20] KALOUSEK, J. (1871): České státní právo. Praha.

[21] KALOUSEK, J. (1880): O zřízení a původu obce velkoruské. Praha.

[22] KIZEVETTER, A. A. (1905): Russkoje obščestvo v vosemnacatom věke. Rostov na Donu.

[23] KIZEVETTER, A. A. (1929): Na rubeže dvuch staletij. Vospominanija 1881–1914. Praha.

[24] KOMENDOVÁ, J. (ed.) (2010): Haličsko-volyňský letopis. Praha.

[25] KOMENDOVÁ, J. (2011): Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské středověké legendy. Praha.

[26] Komunistická strana Československa na 5. světovém sjezdu Komunistické internacionály. (1924). Praha.

[27] LENIN, V. I. (1924a): Lenin o jednotném postupu pracujícího lidu měst i venkova. Praha.

[28] LENIN, V. I. (1924b): Revoluce 1917. Praha.

[29] LENIN, V. I. (1925): Lenin o družstevnictví. Praha.

[30] LENIN, V. I. (1928a): Lenin o Tolstém. Praha.

[31] LENIN, V. I. (1928b): Proletářská revoluce a renegát Kautský. Praha.

[32] LITERA, B. (2009): Historie Rudí armády 1917–1941. Praha.

[33] LITERA, B. (2013): "Druhá revoluce". Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928–1934. Praha.

[34] LITERA, B. (2015): Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917–1945. Praha.

[35] LITERA, B., PEČENKA, M. (2011): Dějiny Ruska v datech. Praha.

[36] MAJEROVÁ, M. (1925): Den po revoluci: co jsem viděla v SSSR. Praha.

[37] MAREK J. (1991): Jaroslav Goll. Praha.

[38] MASARYK, T. G. (1995): Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku, 1. Praha.

[39] MASARYK, T. G. (1996): Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku, 2. Praha.

[40] MOULIS, V., ŠTINDL, L. (2000): [s. t.] Slovanský přehled 86, 2000, č. 2, s. 268–270.

[41] PÁNEK, J. (2001): Czech Historiography in the 1990s. Prague.

[42] PEŠEK, P. (2007): Ruská kuchyně v proměnách doby. Červený Kostelec.

[43] PÍČ, J. L. (1889): Dějiny národa ruského. Praha.

[44] PIVOVAR, J. I, LEVČENKO, A. S., AFIANI, V. Ju., MATVEJEVA, A. G. (red.) (2016): Rossija i Čechija. Naučnyje, kulʼturnyje i obščestvennyje svjazi. Sankt-Peterburg.

[45] REIMAN, M. (2000): [s. t.] Slovanský přehled 86, 2000, č. 3, s. 375–379.

[46] RYŠAVÝ, M. (2008): Cesty na Sibiř. Praha.

[47] SLAVÍK, J. (1924): Kapitoly o Leninovi. Praha.

[48] SLAVÍK, J. (1927a): Smysl ruské revoluce. Praha.

[49] SLAVÍK, J. (1927b): Základy carismu: psychologie A. N. Radiščeva. Praha.

[50] SLAVÍK, J. (1930): Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků. Praha.

[51] SLAVÍK, J. (1932): Bolševismus v přerodu: historicko-sociologická studie. Praha

[52] SLAVÍK, J. (1934): Lenin. Praha.

[53] SLAVÍK, J. (1935): Leninova vláda (1917–1924). Praha.

[54] SOBOTKA, I. (2007): Rusko. Osmnáct obrazů z cest po ruské zemi a klášterech. Olomouc.

[55] STALIN, I. V. (1927): Otázky leninismu. Praha.

[56] SUTTÝ, M. (1965): Přehled dějin SSSR I. (od nejstarších dob do roku 1867). Praha.

[57] SVOBODOVÁ, A. (1985): Petr Vok z Rožmberka. Praha.

[58] ŠAUR, J. (2015): Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Brno.

[59] ŠMURLO, Je. F. (1924): Vvedenije v russkuju istoriju. Praha.

[60] ŠMURLO, Je. F. (1926): Rusko v Asii a v Evropě. Praha.

[61] ŠMURLO, Je. F. (1928): Kurie a pravoslavný východ v letech 1609–1654. Praha.

[62] ŠUMAN, F. (2000): [s. t.] Slovanský přehled 86, 2000, č. 3, s. 383–389.

[63] ŠVANKMAJER, M. (1970): Kateřina II. Lesk a bída impéria. Praha.

[64] ŠVANKMAJER, M. (1993): Paměti carevny Kateřiny II. Praha.

[65] ŠVANKMAJER, M. (1999): Petr I. Zrození impéria. Praha.

[66] ŠVANKMAJER, M. (2001): Kateřina II. Lesk a bída impéria. Praha.

[67] ŠVANKMAJER, M., HERMAN, K., HOSTIČKA, V., ZÁSTĚROVÁ, B. (1967): Dějiny Svazu sovětských socialistických republik. Přehled politického vývoje společnosti I. Dějiny Ruska. Praha.

[68] ŠVANKMAJER, M., VEBER, V., SLÁDEK, Z., MOULIS, V. (1995): Dějiny Ruska. Praha.

[69] TECTANDER, G. (2014): Dobrodružná cesta přes Rusko do Persie v letech 1602–1604. Olomouc.

[70] TÉRA, M. (ed.) (2014): Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Červený Kostelec.

[71] TJUTČEV, F. I. (2007): Rossija i Zapad. Moskva.

[72] VEBER, V. (ed.) (1996): Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii. Praha.

[73] VEBER, V. (2000): Mikuláš II. a jeho svět. Praha.

[74] VEBER, V. (2001): Komunistický experiment v Rusku aneb malé dějiny SSSR. Praha.

[75] VEBER, V. (2014): Nikita na trůně. Chruščov v čele SSSR v letech 1953–1964. Praha–Kroměříž.

[76] VEBER, V. (2016): Rudý car. Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924–1953. Praha.

[77] VLČEK, R. (2015a): Historická rusistika na stránkách Slovanského přehledu: tradice a současnost. Slovanský přehled 101, 2015, č. 3, s. 497–528.

[78] VLČEK, R. (2015b), Josef Macůrek. Praha.

[79] VLČKOVÁ KRYČEROVÁ, L. (2015): Slovanský přehled 1998–2013. Bibliografický soupis. Slovanský přehled 101, č. 3, s. 673–801.

[80] ZINOVJEV, G. Je. (1921): Imperialismus a světové národní hospodářství. Praha.

[81] ZUBOV, A. (ed.) (2014–2015): Dějiny Ruska 20. století. Praha.

[82] ŽÁK, L. (2002): P. A. Florenskij – prorok a mučedník "nového myšlení". Teologický sborník. Ekumenický čtvrtletník pro teologii 8, č. 1, s. 28–40.