Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza

Title: Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza
Variant title:
  • Social networks of authors publishing in educational sciences between 2009 and 2013: an exploratory analysis
Source document: Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. [9]-36
Extent
[9]-36
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem exploratorně orientované studie je zmapovat sociální sítě autorů a publikačních zdrojů v pedagogických vědách v letech 2009–2013. Studie je založena na metodologii analýzy sociální sítě (social network analysis – SNA), která začíná získávat stále větší pozornost i v kontextu českého pedagogického výzkumu. V rámci studie jsou využita data z hodnocení výsledků výzkumných organizací, která jsou v ČR pravidelně shromažďována za účelem národního hodnocení výzkumných institucí. Článek předkládá hlavní z jištění exploratorní analýzy a dává k dispozici doplňující interaktivní nástroje pro další průzkum dat.
The aim of this exploratory study is to analyze the social networks of authors and publication resources in educational sciences between 2009 and 2013. The study is based on the methodology of social network analysis which has been gaining increasing attention even within educational sciences in the Czech Republic. The study makes use of data about research and development results that are regularly collected for the purposes of national evaluations of research institutions. The paper presents the main findings of the exploratory analysis and makes available additional interactive tools for further exploration of the data.
Note
Vznik této studie byl podpořen z projektu "Celoživotní učení v institucionálních souvislostech" (MUNI/A/1147/2015).
References
[1] Abbasi, A., Chung, K. S. K., & Hossain, L. (2012). Egocentric analysis of coauthorship network structure, position and performance. Information Processing and Management, 48(4), 671–679.

[2] Alhajj, R., & Rokne, J. (Eds.). (2014). Encyclopedia of social network analysis and mining. New York: Springer.

[3] Almende, B. V., & Thieurmel, B. (2016). visNetwork: Network Visualization using 'vis.js' Library. R package version 1.0.1. Dostupné z https://CRAN.R-project.org/package=visNetwork

[4] Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. (2009). Gephi: An open source software for exploring and manipulating networks. Příspěvek prezentovaný na konferenci International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM) 2009, 17–20 May 2009, San Jose, CA, USA.

[5] Bellotti, E. (2012). Getting funded. Multi-level network of physicists in Italy. Social Networks, 34(2), 215–229. | DOI 10.1016/j.socnet.2011.12.002

[6] Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2008(10). DOI 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008 |

[7] Bordons, M., Aparicio, J., González-Albo, B., & Díaz-Faes, A. A. (2015). The relationship between the research performance of scientists and their position in co-authorship networks in three fields. Journal of Informetrics, 9(1), 135–144. | DOI 10.1016/j.joi.2014.12.001

[8] Bourdieu, P. (1986). The forms of social capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (s. 241–258). New York: Greenwood.

[9] Carolan, B. V. (2013). Social network analysis and educational research: Theory, methods, and applications. Thousand Oaks: SAGE Publications.

[10] Csardi, G., & Nepusz, T. (2006). The igraph software package for complex network research. InterJournal Complex Systems, 1695. Dostupné z http://igraph.org

[11] Daly, A. J. (Ed.). (2010). Social network theory and educational change. Cambridge: Harvard Education Press.

[12] Jacomy, M., Venturini, T., Heymann, S., & Bastian, M. (2014). ForceAtlas2, a continuous graph layout algorithm for handy network visualization designed for the Gephi software. PLoS ONE, 9(6). DOI 10.1371/journal.pone.0098679 |

[13] Jurajda, Š., Kozubek, S., Münich, D., & Škoda, S. (2016). Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009–2013. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Dostupné z http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2016_Publikacni_vykonnost_2009_2013/files/downloads/IDEA_Studie_8_2016_Publikacni_vykonnost_2009_2013.pdf

[14] Kaščák, O., Pupala, B., Lehotská, V., & Zápotočná, O. (2015). Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti. Orbis scholae, 9(1), 119–138. | DOI 10.14712/23363177.2015.75

[15] Li, E. Y., Liao, Ch. H., & Yen, H. R. (2013). Co-authorship networks and research impact: A social capital perspective. Research Policy, 42(9), 1515–1530. | DOI 10.1016/j.respol.2013.06.012

[16] Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action. New York: Cambridge University Press.

[17] Mareš, J. (2010). Publikování výsledků výzkumu a vykazování výsledků výzkumu na českých vysokých školách. Pedagogika, 60(3/4), 342–345.

[18] Mareš, J., & Honsnejmanová, I. (2011). Diskuse o pedagogických časopisech v České republice. Pedagogická orientace, 21(1), 104–113.

[19] Mareš, J., & Stuchlíková, I. (2011). Pedagogické fakulty z pohledu akreditační komise vlády. Pedagogika, 61(4), 383–395.

[20] Moody, J. (2004). The structure of a social science collaboration network: Disciplinary cohesion from 1963 to 1999. American Sociological Review, 69(2), 213–239. | DOI 10.1177/000312240406900204

[21] Průcha, J. (2008). Impakt faktor: Je hodnověrným ukazatelem kvality pedagogické vědy? Pedagogická orientace, 18(2), 111–119.

[22] Průcha, J. (2015). Pedagogické časopisy: Jejich využívání jako informačních zdrojů. Pedagogická orientace, 25(1), 122–130. | DOI 10.5817/PedOr2015-1-122

[23] Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

[24] Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6(1), 65–78. | DOI 10.1353/jod.1995.0002

[25] R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Dostupné z https://www.R-project.org/

[26] RStudio Team (2016). RStudio: Integrated development for R. Boston, MA: RStudio, Inc. Dostupné z http://www.rstudio.com/

[27] Servia-Rodríguez, S., Noulas, A., Mascolo, C., Fernández-Vilas, A., & Díaz-Redondo, R. P. (2015). The evolution of your success lies at the centre of your co-authorship network. PLoS ONE, 10(3), 1–19. | DOI 10.1371/journal.pone.0114302

[28] Soukup, P. (2016). Užívání statistické a věcné významnosti v časopise Pedagogická orientace a Pedagogika v posledních deseti letech: Pohled statistika. Pedagogická orientace, 26(2), 182–201. | DOI 10.5817/PedOr2016-2-182

[29] Šeďová, K. (2010). Jaký je současný stav českých pedagogických časopisů? Pedagogika.sk, 1(3), 239–243.

[30] Verleysen, F. T., & Weeren, A. (2016). Clustering by publication patterns of senior authors in the social sciences and humanities. Journal of Informetrics, 10(1), 254–272. | DOI 10.1016/j.joi.2016.01.004

[31] Xie, Y. (2015). DT: A wrapper of the JavaScript library 'DataTables'. R package version 0.1. Dostupné z https://CRAN.R-project.org/package=DT

[32] Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, 19(3), 65–87.