Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně

Title: Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně
Variant title:
  • Historical building development of the plot of house No. 24 in Kopečná Street, Brno
  • Die Entwicklung der historischen Bebauung auf der Parzelle des ehemaligen Hauses Nr. 24 in der Straße Kopečná in Brno
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 71-93
Extent
71-93
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje výsledky záchranného archeologického výzkumu parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně, který se realizoval v roce 2012. Na jejich základě a po konfrontaci s archivními prameny se podařilo do jisté míry rekonstruovat vývoj a podobu zástavby od druhé poloviny 17. do 60. let 20. století. Parcela byla součástí sídelní struktury brněnských předměstí.
This article sums up the results of rescue archaeological research into the plot of the former house no. 24 in Kopečná Street, Brno carried out in 2012. Based on these results and upon comparison with archive sources, it was possible to partially trace back the development and form of building on the plot from the second half of the 17th century until the 1960s. The plot was part of the settlement structure of Brno suburbs.
References
[1] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 147, fol. 10.

[2] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1914, fol. 76.

[3] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1915, fol. 2.

[4] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1915, fol. 70.

[5] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1917, fol. 160.

[6] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1918, fol. 310.

[7] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1919, fol. 66.

[8] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1919, fol. 100.

[9] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1919, fol. 169.

[10] Archiv města Brna, fond A 1/33, inv. č. 718, kart. 175.

[11] Archiv města Brna, fond U 5, sign. XIIIa, č. 8.

[12] Archiv města Brna, fond U 5, sign. XIIIa, č. 54.

[13] Archiv města Brna, Plan Die Esplanade der Festung Brünn… 1788, Aa2.

[14] Archiv města Brna, Plan von Brünn, 1754 (kopie 1815), fond U 9, sign. K11.

[15] Archiv města Brna, Situationsplan der könig. Landeshaupstadt Brünn… 1868, fond U 9, sign. K37a.

[16] BORSKÝ, P., 2015: Exkurs: Historie domu Kopečná 24. In: Černá, L.–Zůbek, A., Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Parkovací dům Kopečná". Nálezová zpráva č. 6/13 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[17] BURIAN, V., 1969: Doba úpadku a zárodky nových výrobních vztahů (1618–1765). In: Dějiny města Brna 1. (Dřímal, J.–Peša, V., red.), 149–179. Brno.

[18] ČERNÁ a kol., 2013: Černá, L.–Dejmal, M.–Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Sedláčková, L.–Zbranek, H.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 54, č. 2, 148–184.

[19] ČERNÁ, L.–ZŮBEK, A., 2015: Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Parkovací dům Kopečná". Nálezová zpráva č. 6/13 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[20] DŘÍMAL, J., 1973: Z dějin brněnských předměstí. In: Dějiny města Brna 2 (Dřímal, J.–Peša, V., red.), 255–319. Brno.

[21] FLODROVÁ, M., 1997: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. Brno.

[22] FLODROVÁ, M.–MÜLLER, Z., 2007: Staré Brno. Vyprávění o minulosti nejstarší části města Brna. Brno.

[23] HOLUB, P. a kol., 2005: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2004, PV 46, 111–169.

[24] HOLUB, P. a kol., 2006: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Polánka, P.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 47, 170–226.

[25] HOLUB, P. a kol., 2008: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Polánka, P.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 49, 356–393.

[26] HOLUB, P. a kol., 2009: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Polánka, P.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 50, 345–376.

[27] KUČA, K., 2000: Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha – Brno.

[28] LECHNER, G. M., 1980: Der heilige Benedikt und die Volkskunde. In: 1500 Jahre St. Benedikt, Patron Europas (Neuhardt, J., ed.), 46–53. Salzburg.

[29] MERIAN, M. 1650: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, das ist, Beschreibung und eigentliche Abbildung der Vornehmsten und bekandtesten Stätte und Plätze in dem Königreich Boheim und einverleibten Ländern, Mähren und Schlesien". Frankfurt. Použitý exemplář je uložen v Moravské zemské knihovně v Brně pod signaturou ST3-0035.392.

[30] Moravský zemský archiv, Indikační skica Bäckengasse grosse und kleine 1876, fond D 9, sign. MOR059518760.

[31] Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv, Inland C IV a) Brünn Nr. 11, 1699.

[32] Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv, Inland C IV a) Brünn Nr. 12, 1729.

[33] Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv, Inland C IV a) Brünn Nr. 14, 1749.

[34] PROCHÁZKA, R.–WIHODA, M.–ZAPLETALOVÁ, D., 2011: V raném středověku. In: Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku (Procházka, R., red.), 447–560. Brno.

[35] PROCHÁZKA, R.–KOLAŘÍK, V.–ZŮBEK, A., 2013: Předměstí. In: Dějiny Brna 2. Středověké město (Jan, L., red.), 568–600. Brno.

[36] RELATIONE: Relatione dell assedio di Bruna e de la fortezza di Spilberg. Vienna 1672. Použitý exemplář je uložen v Moravské zemské knihovně v Brně pod signaturou ST2-0018.958.

[37] SMÍŠEK, K., 2014: Numismatické určení souboru mincí z archeologického výzkumu společnosti Archaia o. p. s. na lokalitě Brno, Kopečná-parkovací dům (A 053/2012). Velké Přílepy, rkp. ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[38] VIČAR, O., 1966: Místopis Brna ve 14. století (Předměstí), BMD 8, 226–273.

[39] ZAPLETALOVÁ a kol., 2005: Zapletalová, D.–Čulíková, V.–Jankovská, V.–Lisá, L.–Rybníček, M., Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brno, Ve službách archeologie 6, 267–274.

[40] ZŮBEK, A., 2016: Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně – Die historische Entwicklung der Bebauung von Parzelle Nr. 1149/3 an der Brünner Straße Kopečná, AH 41, 345–362.