Sémantické pole mluvit s příznakem intenzity: problémy překladu

Title: Sémantické pole mluvit s příznakem intenzity: problémy překladu
Variant title:
  • Expressive verbs with the meaning "to speak": translation problems
Source document: Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 19-30
Extent
19-30
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tento článek se věnuje překladu expresivních slovesných pojmenování s významem "mluvit" z češtiny do ukrajinštiny. Důraz je kladen na úsilná slovesa, zejména na imitativní slovesa napodobující zvuky zvířat a lidí. Pozornost je zaměřena nejen na konkrétní ukrajinské ekvivalenty vyskytující se v překladech O. Zalužného, H. Sybirného a S. Masljaka, ale také na etymologii těchto slov a hledání nejadekvátnějších variant překladu.
This article discusses translating verbal expressives meaning "to speak" from Czech to Ukrainian. Emphasis is placed on verbs expressing intensity, particular on onomatopoeias imitating the sounds of animals and humans. The article focuses not only on specific Ukrainian equivalents found in translations of O. Zaluzhnyi, H. Sybirnyi and S. Masliak, but also on the etymology of these words and finding the most adequate translation variants.
Note
Tato stať je výstupem grantového projektu IGA_FF_2015_019 Kulturní a intelektuální transfery na pomezí střední a východní Evropy v historické perspektivě řešeného na katedře slavistiky FF UP v Olomouci.
References
[1] DOKULIL, M.: Dva příspěvky k odvozování sloves. Naše řeč, 1982, č. 1, s. 1–11. ISSN 0027-8203.

[2] DOKULIL, M.: K jednomu typu slovesných pojmenování. In: Naše řeč, 1974, č. 2, s. 57–64. ISSN 0027-8203.

[3] GREPL, M. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1967.

[4] HAŠEK, J.: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Praha: Naše vojsko, 1959.

[5] HAŠEK, Ja.: Pryhody dobroho vojaka Švejka. Pereklad S. Masljak. Charkìv: Folìo, 2002. ISBN 966-03-1850-2.

[6] HAŠEK, Ja.: Pryhody dobroho vojaka Švejka. Pereklad S. Masljak. Kyjiv: Radjans'kyj pis'mennyk, 1958.

[7] HAŠEK, Ja.: Pryhody dobroho vojaka Švejka pìdčas svìtovoji vìjny. Pereklad O. Zalužnyj. L'vìv: Luna, 1930.

[8] HAŠEK, Ja.: Pryhody dobroho vojaka Švejka za svìtovoji vìjny. Skoroč. pereklad H. Sybìrnyj. Kyjiv: Knyhospìlka, 1930.

[9] Mur-mur. In: Slovnyk ukrajins'koji movy. http://sum.in.ua/s/mur-mur. [online]. [cit. 1. 4. 2016].

[10] ZIMA, J. Expresivita slova v současné češtině. Praha: Academia, 1961.

[11] BUSEL, V. T. (red.): Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins'koji movy. Ìrpìn': VTF Perun, 2009. ISBN 966-569-013-2.

[12] Česko-ukrajinský slovník. Ve dvou dílech. Díl 1. Kyjev. Naukova dumka, 1988. ISBN 5-12-000145-9.

[13] Česko-ukrajinský slovník. Ve dvou dílech. Díl 2. Kyjev: Naukova dumka, 1989. ISBN 5-12-001262-0.

[14] HALLER, J.: Český slovník věcný a synonymický II. Praha: SPN, 1974. 1996. ISBN 80-7106-059-3.

[15] HAVRÁNEK, B. (red.): Slovník spisovného jazyka českého I. (A–M). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.

[16] HAVRÁNEK, B. (red.): Slovník spisovného jazyka českého II. (N–Q). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.

[17] HAVRÁNEK, B. (red.): Slovník spisovného jazyka českého IV. (V–Ž). Praha: Academia, 1971.

[18] KARAVANSKIJ, S.: Praktyčnyj slovnyk synonìmìv ukrajins'koji movy. Kyjiv: Ukrajinsʼka knyha, 2000. ISBN 966-7219-11-9.

[19] MEL'NIČUK, O. S. (red.): Etymolohìčnyj slovnyk ukrajins'koji movy u 7 t. Tom 1. Kyjiv: Naukova dumka, 1982.

[20] MEL'NIČUK, O. S. (red.): Etymolohìčnyj slovnyk ukrajins'koji movy u 7 t. Tom 3. Kyjiv: Naukova dumka, 1989. ISBN 5-12-001263-9.

[21] MEL'NIČUK, O. S. (red.): Etymolohìčnyj slovnyk ukrajins'koji movy u 7 t. Tom 4. Kyjiv: Naukova dumka, 2003. ISBN 966-00-0590-3.

[22] NOVÁK, J.: Česko-ukrajinský slovník: přes 100 000 slov a slovních spojení = Čes'ko-ukrajins'kyj slovnyk: ponad 100 000 slìv ta slovospolučenʼ. Kyjiv: Čumacjkyj Šljach, 2008. ISBN 9668272110.

[23] PALA, K. – VŠIANSKÝ, J.: Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-059-3.

[24] ŠIŠKOVÁ, R. – SAVICKÝ, N.: Ukrajinsko-český, česko-ukrajinský slovník. Voznice: Leda, 2008. ISBN 9788073351137.