1

Title: ProInflow
Year: 2017
Volume: 9
Issue: 1
Publication year
2017
ISSN
1804-2406
Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Čermák, Vojtěch
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Information behavior of elderly citizens in search for information on current events | 4–22
Lipková, Helena; Římanová, Radka; Jarolímková, Adéla; Zadražilová, Iva
PDF
Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační gramotnosti | 23–31
Mazáčová, Pavlína
PDF
Cesta službou – registrace nových čtenářů Moravské zemské knihovny | 32–55
Kocurek, Josef; Moravčíková, Veronika; Senčaková, Olga; Strouhal, Lukáš; Tulinská, Hana
PDF
Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity : průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví | 56–70
Kudrna, David; Pojezná, Tereza; Eliáš, Lukáš; Svinka, Martin; Lorenz, Michal
PDF