"Kantorský ráj, který dle domnění mnohých našinců se otevírá v Bulharsku" : příchod českých učitelů do Bulharska v 80. letech 19. století : edice dokumentů

Title: "Kantorský ráj, který dle domnění mnohých našinců se otevírá v Bulharsku" : příchod českých učitelů do Bulharska v 80. letech 19. století : edice dokumentů
Variant title:
  • "The teacher's paradise that, in many countrymen's eyes, is opening up in Bulgaria" : the arrival of Czech teachers in Bulgaria in the 1880s : collected documents
Author: Zeman, Pavel
Source document: Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. [19]-40
Extent
[19]-40
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The aim of this document collection is to present heretofore unpublished documents describing the situation of the young men who decided to leave the Czech lands for Bulgaria in the late 19th century. These materials concern the Czech teachers active in Bulgaria in this period; there were over 30 such teachers. Meanwhile, the demand for work in Bulgaria exceeded the actual supply; not all of the candidates were ultimately accepted. From these documents we can also learn the reasons for their departure to the Balkans and the process they had to undergo in departing.
Cílem této edice je představit dosud nepublikované dokumenty, které přibližují situaci mladých mužů, kteří se v na sklonku 19. století rozhodli odejít za prací do Bulharska. Materiály se týkají českých středoškolských učitelů, kterých bychom zde v tomto období napočítali více než 30. Poptávka po práci v Bulharsku přitom převyšovala skutečnou nabídku, ne všichni kandidáti byli nakonec přijati. Mimo jiné se tak dozvídáme příčiny jejich odchodu na Balkán a proces, jakým při tom museli projít.