Podmět v moderní japonštině

Image
Variant title
Subject in modern Japanese
Author: Matela, Jiří
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
282 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 466
ISBN
978-80-210-8671-5
978-80-210-8672-2 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6402073
Description
  • Publikace si za objekt zkoumání bere gramatický systém moderní japonštiny. Jejím cílem je předvést lingvistický aparát pro popis obsahového plánu konstrukcí jmenných frází s partikulemi ga a wa a zhodnotit charakteristiky těchto konstrukcí ve vztahu k obecně lingvistické kategorii PODMĚT. Představená analýza využívá východisek funkční a kognitivně orientované lingvistiky s přihlédnutím k typologickému využití podmětu v moderní jazykovědě. Výklad je přitom zasazen do širšího kontextu japonských lingvistických teorií, jež se k podmětu vztahují. Mimo jiné nastiňuje vývoj pojetí kategorie PODMĚT v západní teoretické lingvistice i dynamiku snah o vnesení této kategorie do popisu struktury japonského jazyka.
  • The aim of this study is to introduce a theory of linguistic description of certain constructions within the grammatical system of modern Japanese. We focus on the constructions of noun phrase with postpositional morphemes ga and wa while evaluating their characteristics with respect to the linguistic category of SUBJECT. Our analysis assumes the position of functional and cognitive linguistics, considering also typological applications of SUBJECT in modern linguistics. The study is situated in a broader context of Japanese linguistic theories dealing with subject, but it also outlines the evolution of SUBJECT as a general linguistic category, including the dynamics of attempts to integrate it into the description of the Japanese language.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Jiří Matela
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
9-10 Předmluva | pdf icon Matela, Jiří
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
13-17 1 | Úvodem | pdf icon Matela, Jiří
Page Chapter number Title
18-34 2 | Podmět v historické perspektivě | pdf icon Matela, Jiří
Page Chapter number Title
35-80 3 | Přístupy k podmětu v japonském lingvistickém prostředí | pdf icon Matela, Jiří
Page Chapter number Title
81-103 4 | Nástin pojetí jazyka a základních lingvistických kategorií | pdf icon Matela, Jiří
Page Chapter number Title
104-171 5 | Konstrukce s partikulí ga | pdf icon Matela, Jiří
Page Chapter number Title
172-227 6 | Konstrukce s partikulí wa | pdf icon Matela, Jiří
hidden-section Závěrem
Page Chapter number Title
228-233 7 | Závěrem | pdf icon Matela, Jiří
Page Chapter number Title
234-252 Poznámky k jednotlivým kapitolám | pdf icon Matela, Jiří
Page Chapter number Title
253-254 Subject in modern Japanese : summary | pdf icon Matela, Jiří
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
255-266 Literatura | pdf icon Matela, Jiří
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
267-269 Jmenný rejstřík | pdf icon Matela, Jiří
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
270-278 Věcný rejstřík | pdf icon Matela, Jiří
Page Chapter number Title
279-282 Seznam příkladů z korpusu BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese) | pdf icon Matela, Jiří