Subject in modern Japanese : summary

Author: Matela, Jiří
Source document: Matela, Jiří. Podmět v moderní japonštině. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 253-254
Extent
253-254
Type
Summary
Language
English
Rights access
embargoed access
License: N/A
Document