3

Title: Studia paedagogica
Year: 2017
Volume: 22
Issue: 3
Publication year
2017
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–8
Hlaďo, Petr
PDF
Stati – Studies
Title Document
Některé psychologické souvislost i hodnocení smyslu vlastní práce učiteli | [9]–24
Paulík, Karel
PDF
Fluktuace učitelů: vybrané zahraniční teorie a výzkumné přístupy | [25]–40
Rozkovcová, Andrea; Urbánek, Petr
PDF
Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství | [41]–68
Černá, Monika; Píšová, Michaela; Vlčková, Kateřina
PDF
Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 2005–2015 | [69]–89
Kalenda, Jan; Kočvarová, Ilona
PDF
O úspěšnosti slaďování rodičovství a studia doktorských studentek s malými dětmi | [91]–119
Harvánková, Klára
PDF
Osvojování dovednosti čtení očima matek žáků 1. tříd | [121]–148
Sedláčková, Jana
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
O smyslu pedagogického výzkumu: rozhovor s Theem Wubbelsem | [149]–157
Wubbels, Theo; Novotný, Petr; Švaříček, Roman
PDF
Studentské práce – Emerging researchers
Title Document
Komunikační struktury v kruhovém uspořádání školní třídy v semináři etické výchovy | [159]–176
Majcík, Martin
PDF
Title Document
Call for papers : Studia Paedagogica 23:4, 2018 : Issue topic: Digital youth and their ways of learning | [177]–179
PDF